Encyklopedie dějin města Brna

Metoděj Ignác Halabala

  Metoděj Ignác Halabala


  • * 16.11.1833 Hulín (okr. Kroměříž) – † 31.1.1914 Rajhrad


  • kněz, básník a publicista


  • pseudonym

   Method Halabala nebo P. Method


  • vyznamenání a pocty

   rytíř papežského řádu Božího hrobu


  • dílo

   zobrazit - Svatí Cyrill a Method věrozvěstci, učitelé a apoštolé slovanští: životopisný nástin podává Method Halabala na památku pouti a slavnosti jubilejní na Velehradě léta Páně 1885, Brno 1885.

   - Moravský Slawíček: Moravskij solovej ili něskolko pěsnej moravskich’, Skalice 1868.

   Přispíval do kalendáře Moravan.


  • zaměstnání

   v roce 1859 vysvěcen na kněze,
   kněz na farnosti v Syrovicích,
   člen benediktinského řádu v Rajhradě,
   konzistoriální rada v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   Matice Česká, Moravská, Opavská a Lužická,
   vlastenecký muzejní spolek v Olomouci,
   Sušilova buditelská družina


  • prameny, literatura

   zobrazit "Géniové církve a vlasti"


  • související odkazy

   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 7750, Matrika narozených Hulín 1784–1848, s. 571.


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 15. 11. 2015