JUDr. Osvald Svoboda

* 4.11.1904 Brno (porodnice) – † 19.8.1942 Berlin-Plötzensee


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace
dítě osobnosti: PhMr. Osvald Svoboda


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Brno,
Praha, XI, Bělehradská 4211


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí druhé světové války v parčíku nad Bělehradskou ulicí v Praze-Vinohradech


zaměstnání

právník, od roku 1937 sekční rada tiskového oddělení ministerské rady


poznámky

K prezidiu ministerské rady bylo již před okupací přičleněno tiskové oddělení pod vedením ministerského rady Zdeňka Schmoranze (1896–1942). Dělilo se na ČTK, vedenou odborným radou Arnoštem Barešem (1898–1974), a tiskovou dozorčí službu, v čele s JUDr. Osvaldem Svobodou.
V březnu 1939 bylo dohodnuto zřídit místa tiskových referentů, kteří měli dohlížet na protektorátní tisk. S vědomím protektorátního předsedy vlády Aloise Eliáše se od dubna 1939 začala organizace tiskových referentů vytvářet. Pro německé orgány bylo prezentováno jako potřeba sjednotit tiskovou dozorčí službu a výkon tiskového dozoru na veškerým tiskem v protektorátu.
Tajným záměrem bylo shromažďování informací politického, hospodářského a zvláště vojenského charakteru pro potřeby zahraničního odboje a informačního zpravodajství rady Schmoranze.
Výběr budoucích referentů ovlivnili vedoucí tiskové dozorčí služby JUDr. Osvald Svoboda a jeho zástupce, bývalý major čs. armády Josef Vais (1897–1942). Tiskoví referenti byli vybíráni především z řad důstojníků bývalé československé armády a měli pracovat u okresních úřadů.
Ve dnech 7.–15. 7. 1939 proběhl v Praze kurz nových tiskových důvěrníků, pořádaný Ústředím dozorčí rady předsednictva ministerské rady. Vedoucím školení byl JUDr. Osvald Svoboda. Budoucí tiskové referenty seznámil s povinnostmi na pracovišti při okresních úřadech, major Vais kromě toho přednášel o potřebách a formách ilegální práce.
Vinou nedostatečné konspirace nezůstaly zpravodajské aktivity tiskových důvěrníků utajeny před německými bezpečnostními orgány. Na schůzce dne 25. 8. 1939 ve Zlíně byli tiskoví důvěrníci zatčeni a převezeni do policejní věznice brněnského gestapa v Brně na Špilberku. Po kratším pobytu byli převezeni do Prahy a poté k německým soudům.
JUDr. Osvald Svoboda byl od 17. 5. 1940 ve vyšetřovací vazbě v Drážďanech, následně byl souzen Německým lidovým soudem v Berlíně ve dnech 12. a 13. 11. 1941, kde odsouzen k trestu smrtí pro přípravu velezrady. Spolu s ním byli k trestu smrti odsouzeni i ministerský rada Zdeněk Schmoranz a major generálního štábu Josef Vais. Další souzení dostali tresty žaláře.
(Informace k osobnosti poskytl Valašský odbojový spolek, děkujeme.)osoby

František Bureš
spolupráce v odboji Bohumil Klein
spolupráce v odboji Vladimír Bohumil Šoffr
spolupráce v odbojiudálosti

25. 8. 1939
Zatčení tzv. tiskových referentů ve Zlíně
stál v čele tiskové dozorčí službyMenš


Aktualizováno: 22. 05. 2023