Augusta Francisca Ludowika Otrey

* 21.12.1881 Brno


dítě osobnosti: Sigmund Deutsch


rodné jméno

Deutsch, ovdovělá Mezníková


bydliště

Brno, Neugasse 57/59 (rodný dům, dnes Lidická)


poznámky

Poprvé vdaná za Adolfa Mezníka (1863–1917) dne 22. 9. 1902 (Brno, Sv. Tomáš).
Podruhé vdaná za malíře Alexandra Josefa Karla Otrey (1877–1939), dne 16. 12. 1920 (Vídeň, St. Josef ob der Laimgrube, Port Luis - Mauritius).
Syn Felix Mezník (* 27. 6. 1903, Brno - Zemská porodnice).

(Informace pro naši encyklopedii poskytl pan Mgr. Ondřej Mezník, děkujeme.)


prameny, literaturaLucKub


Aktualizováno: 26. 05. 2023