Bohuslav Němec

* 2.11.1913 Olomouc (okres Olomouc) – † 7.5.1942 Mauthausen


válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; účastník zahraničního odboje; člen výsadku ze SSSR; první stanné právo; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Odsouzen stanným soudem v Brně 22. 12. 1941 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti, pro sabotážní jednání a pro zločin velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku.
Rozsudek stanného soudu v Brně 22. 12. 1941 vykonán kolektivně na 72 osobách.


příčina úmrtí

popraven v koncentračním táboře


bydliště

Přerov, Štefánikova ulice 2


vzdělání

Vojenská akademie v Hranicích


jiné pocty

v roce 1966 mu byla ve Štefánikově ulici č. 2 v Přerově odhalena pamětní deska (na ní uveden spolu s otcem Janem),
jeho jméno je uvedeno v památníku v Hrabyni


zaměstnání

voják z povolání (nadporučík pěšího pluku 41 v Žilině)


odborné a zájmové organizace

DTJ


poznámky

Narodil se v Olomouci v rodině železničáře Jana Němce, rodina se brzy přestěhovala do Přerova. V rodinné tradici měl politicky blízko k sociální demokracii. Byl členem DTJ.
Okupace jej zastihla u 41. pěšího pluku v Čadci. Po demobilizaci se vrátil k rodičům do Přerova. Spolu s otcem a bratrem se zapojil do odboje v ON, byl vysílán jako kurýr a zpravodajec na Slovensko.
V květnu 1939 byl zřejmě náhodně v Ostravě zatčen, po propuštění uprchl v červenci 1939 do Polska, kde se připojil ke vznikající československé jednotce v Krakově. S ní prodělal ústup do SSSR, po vypuknutí sovětsko-německého konfliktu se přihlásil do zpravodajsko-sabotážního kurzu, který vedli důstojníci československé vojenské mise v SSSR.
Výsadek „S 1/ R“, kterému velel, měl za plnit sabotážní a zpravodajské úkoly. Vysazeni v noci z 9. na 10. září 1941 u Dřínova na Kroměřížsku, došlo k rozptýlení výsadku. Bohuslav Němec se samostatně vydal k rodičům do Přerova. Zde získal řadu spolupracovníků, ale pobyt v Přerově pro něj nebyl bezpečný, protože jej znal značný okruh lidí ještě z předválečného období. Spolupracovníci v odboji, Jan Polách a jeho manželka, mu našli úkryt v Brodku u Přerova ve vile obchodníka Jana Skopala. Sem se přesunul 14. 9. 1941. Zde se, po krátkém přerušení, skrýval až do začátku října 1941.
Podnikal řadu jednání, v nichž navazoval kontakty s odbojáři. Člen odbojové buňky na přerovském nádraží Rudolf Smutek opatřil Němcovi padělaný průkaz na jeho krycí jméno,později zabezpečoval parašutistovy přesuny a kontakty s dalšími ilegálními pracovníky.
Gestapem zatčen 1. 11. 1941, vězněn v Brně v Kounicových kolejích. Po vynesení rozsudku stanného soudu dne 22. 12. 1941 převezen do Mauthausenu, kde trest smrti vykonán zastřelením.
osoby

František Brauner
Ferdinand Čihánek
parašutisté výsadku ze SSSR František Drbal
spolupráce v odboji Marie Dřevojánková
spolupráce v odboji František Mádle
spolupráce v odboji
další osoby (6)...sourozenci

události

7. 5. 1942
Vykonání poprav v Mauthausenu
rozsudek 22. 12. 1941


Menš, Jbre


Aktualizováno: 13. 11. 2020