Karel Rybnicky

* 21.12.1897 Brno – † 15.5.1984 Filderstadt (Německo)


novinář, komunální politik
otec osobnosti: Hanna Zakhari


národnost

německá


bydliště

Brno:
- Neugasse (Nová) 32
- třída Legionářů 29,
Brno-Bohunice, Za humny 42


zaměstnání

sklepník


politická orientace

německá sociální demokracie (Deutsche sozialdemokratische Partei, člen od 1. 10. 1919)


odborné a zájmové organizace

Ligy pro lidská práva (Liga für Menschenrechte in der Čechoslovakei, byla založena v roce1929, Rybnicky členem od 1930),
Arbeiterverein Kinderfreunde für die Tschechoslow. Republik, Ortsgruppe Brünn II (člen od roku 1931),
Bund proletarischer Freidenker in der Tschechoslowakischen Republik (člen od roku 1923),
Zentralverband der Handels- und Industrieangestellten in der Čsl. Republik (člen od roku 1920)


poznámky

Po nástupu Hitlera k moci v Německu se v Brně seskupili mladí členové německé sociální demokracie s požadavky na vedení strany, naléhavě požadovali vytyčit strategii proti nacismu a především proti vzrůstající moci Henleinovy SdP. Nepřímo kritizován byl JUDr. Czech a také Wenzel Jaksch za zřejmé nepochopení hrozícího nebezpečí.(tehdejší stranický program byl ještě z 19. století).
Vedení strany se chovalo vágně až odmítavě, zabývalo se celkem bezvýznamnými tématy a celkově podceňovalo hrozící nebezpečí z tehdejšího Německa. Mladí lidé naléhali na vedení strany, aby čelilo vzrůstajícímu nacismu a fašismu. Navrhovali předložit voličům atraktivní program, který by pomohl udržet dosavadní počet voličů a získat voliče nové, setkali se však s nepochopením vedení.
Ujali se tedy úkolu sami, založili tzv. vnitrostranickou opozici, (innerparteiliche Opposition), S podporou brněnského podnikatele Ferdinanda Löwa v roce 1934 založili a vydávali i vlastní orgán, noviny (čtrnáctideník) „Sozialistische Aktion“. Šéfredaktorem se stal Karel Rybnicky.
Skupina argumentovala, snažila se vedení strany přesvědčit o nutnosti aktuálního programu a strategie, bezvýsledně. Dokonce sama vytvořila a předložila vedení stany návrh programu a strategii. „Odpovědí“ se stalo jejich vyloučení z německé sociální demokracie na základě rozhodnutí smírčího řízení: vyloučeni byli Karel Rybnicky, Georg Hammerschlag a Hans Torn.
Důležitost a naléhavost jejich požadavků sice později si vedení strany uvědomilo, ale bylo už pozdě. Ve volbách v roce 1935 dosáhla Henleinova SdP velkého úspěchu.
(Za osvětlení problematiky a podrobné informace děkujeme paní Hanně Zakhari.)osoby

Ludwig Czech
spolupráce Georg Hammerschlag
spolupráce Ferdinand Löw
F. Löw finančně podpořil založení časopisu, který vedl K. Rybnicky Hans Torn
přítel


partneři

Sofie Rybnicky (Liepold)
sňatek: 29. 7. 1922, Brno (městská rada), manželství rozloučeno krajským soudem civilním v Brně 10. 4. 1933
(první manželka)
Sussane Rybnicky (Pokorná)
sňatek: 31. 12. 1948, Brno (městká rada)
(druhá manželka)
ulice

Neugasse (Nová)
rodný dům (dnes Lidická) Za humny
bydliště po válce (dnes Humenná) třída Legionářů
bydliště doložené v roce 1922 (dnes třída Kpt. Jaroše)


události

11. 10. 1924
Ustavení Spolku Německé lidové vysoké školy
zvolen do vedení spolku
11. 10. 1924
Ustavení Spolku Německé lidové vysoké školy
zvolen do vedení spolku
11. 10. 1924
Ustavení Spolku Německé lidové vysoké školy
zvolen do vedení spolkuMenš


Aktualizováno: 01. 07. 2023