RNDr. Petr Marvan, CSc.

* 29.4.1929 – † 7.2.2022


přírodovědec, odborný spisovatel
dítě osobnosti: Vladimír Marvan
bratr osobnosti: MUDr. Stanislav Marvan


bydliště

Brno-Žabovřesky, Doležalova 8


vzdělání

PřF MU v Brně


vyznamenání a pocty

Zlatá medaile Masarykovy univerzity v Brně (předána 6. 5. 2014),
Holubyho pamětní medaile Slovenské botanické společnosti (2000)


dílo

- Biologie nově napuštěné nádrže. Praha, Academia 1984 (spolu s Jiřím Hetešou)
- Plankton sedimentačních nádrží brněnských vodáren. Část 1. Brno, Moravská akademie věd přírodních 1953 (spolu s Františkem Kubíčkem)
- Plankton sedimentačních nádrží brněnských vodáren. Část 2. Zooplankton. Brno, ČSAV 1954 (spolu s Františkem Kubíčkem a Dagmar Vlčkovou)
- Radioaktivní odpadní vody a vodní organismy. Praha, Státní zemědělské nakladatelství 1979 (spolu s Jaromírem Justýnem a Jaroslavem Rosolem)


zaměstnání

Výzkumný ústav vodohospodářský (1954–1963)


poznámky

Jako algolog (algologie je obor biologie zabývající se studiem řas a sinic) se věnoval bioindikaci znečištěných povrchových vod a stal se jedním z největších expertů ekologie řas antropogenně znečištěných vod. Propagátor a šiřitel numerických metod, které znamenaly velký přínos k metodologii hodnocení taxonomie řas. Je spoluautorem mnoha zásadních publikací týkajících se metodologie stanovení saprobity. Působil také na Katedře zoologie a ekologie Masarykovy univerzity.
Vědecké práci se věnoval do vysokého věku, byl oblíbený pro své znalosti i svou ochotu pomoci kolegům i studentům.


prameny, literatura

Www stránky

"Petr Marvan"sourozenci

ulice

Doležalova
bydlištěMenš


Aktualizováno: 19. 06. 2023