Alfred Placzek

* 11.9.1870 Brno-Královo Pole – † 23.11.1942 Terezín (okres Litoměřice)


podnikatel ve vlnařství; válka a odboj 1938-1945; oběti okupace; holocaust
dítě osobnosti: PhDr. Baruch Jakob Placzek


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Alfredovým vstupem do firmy došlo k modernizaci podniku, když byly postupně vyřazeny staré a nevyhovující stroje a instalovány nové a moderní pro výrobu módního zboží z česané a mykané příze. Od 30. let 20. století podnik zaměstnával na 500 dělníků.


příčina úmrtí

zahynul


bydliště

Praha XII, Fochova 121 (doloženo k 3. 12. 1939),
Praha V, Nürnbergerstrasse 20 (před deportací)


čestný občan

Alfredovi a jeho ženě Marianně bylo roku 1922 uděleno čestné občanství obce Alexovice (Ivančice) za dobročinnost a péči o chudé


zaměstnání

zaměstnanec (od roku 1904 komandista a později prokurista) mezinárodně významné textilní továrny „Skene a spol.“ v Alexovicích u Ivančic (okres Brno-venkov), roku 1913 se stal majitelem

roku 1914 byla firma přeměněna ve veřejnou obchodní společnost (společníky se stali Lous Skene a Alfréd Placzek),
Lous Skene roku 1920 z firmy vystoupil a Alfréd Placzek se stal jediným majitelem

roku 1927 byla zřízena komanditní společnost, v níž byli osobně ručícími společníky Alfréd a jeho syn Fritz (Friedrich), komandistkou manželka Marianna s vkladem 200 000 Kč - firma si zřídila filiálku v Brně, Divadelní ulice č. 6, kde byl sklad výrobků

roku 1933 byla pobočka přemístěna do nově postaveného obchodního a kancelářského objektu na Cejlu č. 5, kde byla prodejna a účtárna firmy


hrob

Židovský hřbitov v Brně, hrob 1, řada 2, sekce 2B (kenotaf)


poznámky

Po okupaci Československa byla do firmy jako židovského majetku dosazena vnucená správa. Firma byla arizována roku 1941 a zabavený majetek prodán za 21 mil. korun. Oskar Reinhard, ředitel firmy, byl po 2. světové válce označen za „postrach“ českých dělníků.
Po osvobození Československa roku 1945 byla ve firmě zavedena prozatímní národní správa a na jaře 1946 byla její majetková podstata začleněna do Moravsko-slezských vlnařských závodů, n.p. Brno, později do Mosilany, vlnařských závodů, n. p Brno. Odtud byla firma k roku 1949 vyčleněna a začleněna k 3. 10. 1949 do Lanusu, přádelen a tkalcoven, n.p. Brno, jehož název byl k 15. 12. 1949 nahrazen názvem Vlněna, přádelny a tkalcovny vlny, n.p. Brno.
Firma Skene a spol. byla vymazána z obchodního rejstříku až roku 1951 v důsledku nedořešených pohledávek a restitucí.
Alfred Placzek se v prosinci 1939 neúspěšně pokusil o vystěhování, jak svědčí jeho žádost o vystavení vysvědčení zachovalosti.
Deportován byl z Prahy dne 15. 5. 1942 transportem Au1, ve kterém měl číslo 582, do Terezína, kde zemřel.partneři

Marianne Placzek (Pollack)
sňatek: 25. 7. 1904, Brno (israel. matrika)

ulice

Divadelní
vlnařská firma Skene v Alexovicích (nyní část Ivančic) zřídila v Brně v Divadelní ulici č. 6 po roce 1927 sklad svých výrobků (do roku 1933) Cejl
roku 1933 byla brněnská pobočka firmy Skene přemístěna do objektu na Cejlu č. 5, kde byla jak prodejna, tak účtárna firmy


stavby

Židovský hřbitov
Nezamyslova 27/395
kenotaf


MJ, Menš, Jord


Aktualizováno: 18. 07. 2023