Alfréd Placzek

* 11.9.1870 Brno-Královo Pole – † 23.11.1942 Terezín (okr. Litoměřice)


podnikatel ve vlnařství; válka a odboj 1938-1945; oběti okupace; holocaust
dítě osobnosti: PhDr. Baruch Jakob Placzek


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Alfrédovým vstupem do firmy došlo k modernizaci podniku, když byly postupně vyřazeny staré a nevyhovující stroje a instalovány nové a moderní pro výrobu módního zboží z česané a mykané příze. Od 30. let 20. století podnik zaměstnával na 500 dělníků.


příčina úmrtí

zahynul


bydliště

Praha V (poslední bydliště před deportací)


čestný občan

Alfrédovi a jeho ženě Marianně bylo roku 1922 uděleno čestné občanství obce Alexovice (Ivančice) za dobročinnost a péči o chudé


zaměstnání

zaměstnanec (od roku 1904 komandista a později prokurista) mezinárodně významné textilní továrny "Skene a spol." v Alexovicích u Ivančic (okr. Brno-venkov), roku 1913 se stal majitelem

roku 1914 byla firma přeměněna ve veřejnou obchodní společnost (společníky se stali Lous Skene a Alfréd Placzek),
Lous Skene roku 1920 z firmy vystoupil a Alfréd Placzek se stal jediným majitelem

roku 1927 byla zřízena komanditní společnost, v níž byli osobně ručícími společníky Alfréd a jeho syn Fritz (Friedrich), komandistkou manželka Marianna s vkladem 200 000 Kč - firma si zřídila filiálku v Brně, Divadelní ulice č. 6, kde byl sklad výrobků

roku 1933 byla pobočka přemístěna do nově postaveného obchodního a kancelářského objektu na Cejlu č. 5, kde byla prodejna a účtárna firmy


poznámky

S manželkou Mariannou byl z Prahy deportován dne 15. 5. 1942 transportem Au1-582 do Terezína, kde zemřel.
Po okupaci Československa byla do firmy jako židovského majetku dosazena vnucená správa. Firma byla arizována roku 1941 a zabavený majetek prodán za 21 mil. Korun. Oskar Reinhard, ředitel firmy byl po 2. světové válce označen za "postrach" českých dělníků.

Po osvobození Československa roku 1945 byla ve firmě zavedena prozatímní národní správa a na jaře 1946 byla její majetková podstata začleněna do Moravsko-slezských vlnařských závodů, n.p. Brno, později do Mosilany, vlnařských závodů, n. p. Brno. Odtud byla firma k roku 1949 vyčleněna a začleněna k 3. 10. 1949 do Lanusu, přádelen a tkalcoven, n.p. Brno, jehož název byl k 15. 12. 1949 nahrazen názvem Vlněna, přádelny a tkalcovny vlny, n.p. Brno.
Firma Skene a spol. byla vymazána z obchodního rejstříku až roku 1951 v důsledku nedořešených pohledávek a restitucí.partneři

Marianne Placzek (Pollack)
sňatek: 25. 7. 1904 v Brně

ulice

Divadelní
vlnařská firma Skene v Alexovicích (nyní část Ivančic) zřídila v Brně v Divadelní ulici č. 6 po roce 1927 sklad svých výrobků (do roku 1933) Cejl
roku 1933 byla brněnská pobočka firmy Skene přemístěna do objektu na Cejlu č. 5, kde byla jak prodejna tak účtárna firmy


MJ, Menš, Jord


Aktualizováno: 10. 09. 2019