P. Alois Slovák, OSA

* 25.11.1860 Boskovice (okres Blansko) – † 24.2.1906 Brno


farář, opat Starobrněnského kláštera, učitel náboženství, vlastenec
bratr osobnosti: P. Alois Slovák


rodné jméno

Josef František


národnost

česká


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

ve Starém Lískovci se zasloužil o stavbu kostela sv. Jana Nepomuckého


bydliště

Boskovice čp. 76 (rodný dům)


čestný občan

Brna-Bohunic


vzdělání

základní škola v Boskovicích,
od roku 1871 c.k. Slovanské gymnázium v Brně


zaměstnání

18. 7. 1876 přijat opatem Mendlem do Starobrněnského augustiniánského kláštera,
od roku 1883 farář pro Bohunice a Starý Lískovec,
Pomologický ústav - vyučoval výchovu k mravnosti a vlastenectví, na základě vlivu opata Mendla i ovocnictví,
1905 odešel do penze


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 2, hrob č. 81-89 (novorenesanční hrobku řádu augustiniánů vytvořil kolem roku 1885 Germano Wanderley)


poznámky

Narodil se v Boskovicích v rodině vlastenců. Byl pokřtěn jmény Josef, František. Otec vlastnil kožešnickou firmu. Josef měl ještě 8 sourozenců - bratrů.
Navštěvoval Základní školu v Boskovicích, poté nastoupil roku 1871 do 1. ročníku c.k. Slovanského gymnázia v Brně. Nebyl však zrovna vzorným žáčkem. Občas se na vysvědčení objevila i dvojka z mravů a z přírodopisu míval pravidelně čtyřku.
Dne 18. července 1876 byl jako šestnáctiletý mladík přijat opatem Mendlem do Starobrněnského augustiniánského kláštera. Opat Mendl mu dal řeholní jméno Alois. Osobní přijetí tak významnou osobností, jakou bezpochyby P. Mendl byl, na něj zapůsobilo natolik, že se jeho studijní výsledky zásadně zlepšily. Odmaturoval s vyznamenáním a byl doporučen ke studiu teologie.
Profesní doživotní sliby složil 8. prosince 1881 do rukou opata Mendla. Roku 1883 se stává farářem pro Bohunice a Lískovec. Na místních školách učil náboženství a mravouku a v nově postavené bohunické kapli sloužíval mše svaté.
Po založení Pomologického ústavu vyučuje výchovu k mravnosti a vlastenectví, a na základě vlivu opata Mendla i ovocnictví.
Z aktivní služby odešel v roce 1905 kvůli zdravotním potížím. V roce 1906 ve věku 45 let umírá. Pohřeb se konal dne 26. 2. 1906. Je pochován v augustiniánské hrobce na Ústředním hřbitově po boku svého učitele Mendla.
Na jeho počest nesla jedna ze starolískoveckých ulic jeho jméno.

(Informace pro naši encyklopedii poskytl starosta MČ Brno-Bohunice pan Antonín Crha, děkujeme.)pojmenované ulice

- Slovákova (Starý Lískovec)osoby

Gregor Mendel
G. Mendel přijímal A. Slováka do Starobrněnského klášterasourozenci

stavby

Kostel sv. Jana Nepomuckého
Elišky Přemyslovny 27/454
zasloužil se o stavbu kostela
Starobrněnský klášter
Mendlovo náměstí 1/157
A. Slovák zde byl opatem
Kaple sv. Cyrila a Metoděje
Morávkovo náměstí
A. Slovák zde sloužil mše
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


LucKub


Aktualizováno: 25. 07. 2023