Eduard Veith

* 30.3.1858 Nový Jičín – † 18.5.1925 Vídeň (Rakousko)


malíř figurálních obrazů, podobizen, divadelních opon a jevištních výprav


zajímavé okolnosti

V roce 1882 vytvořil nástěnné malby pro dům Josefa Kellera na dnešní Lidické ulici 36. Jednalo se o soukromou zakázku, ztvárnil zde ženské alegorické postavy.


vzdělání

vyučen malířem pokojů v Novém Jičíně,
1874–1878 Škola uměleckých řemesel rakouského muzea ve Vídni - obor malířství,
studijní cesty do Itálie, Belgie a Tunisu,
1905 Technická vysoká škola ve Vídni (jmenován profesorem)


dílo

Za Veithova pobytu ve Vídni se jeho obrazy pravidelně objevovaly na výročních výstavách v Künstlerhausu. Od konce 80. let 19. století se účastnil výstav, které v Brně pořádal Mährischer Kunstverein. V roce 1909 se stal členem prvního sdružení moravsko-německých umělců a to pak Brnu nabídlo samostatnou výstavu představující průřez charakteristickou tvorbou autora, tedy figurální obrazy a s portrétní především symbolistní tematikou. Za zlatý hřeb označil recenzent obraz Útěk zimy, který již umělec vystavil ve Vídni a v Düsseldorfu. Obraz byl z výstavy zakoupen do sbírek Obrazárny Františkova muzea, pozdějšího MZM.
E. Veith se podílel na vnitřní výzdobě řady reprezentačních budov na vídeňské Ringstrasse. Specializoval se zejména na iluzivní divadelní dekorace a jevištní výpravy. Podílel se na výzdobě divadel v Praze, Ostravě, Berlíně a Vídni, pražského Rudolfina či Mariatereziánského sálu vídeňského Hofburgu. Maloval na zakázku pro tehdejší mocné a bohaté mecenáše Rothschilda, Gutmana a hraběte Seilerna. V Novém Jičíně vyzdobil vily rodiny Hücklů.


zaměstnání

Škola uměleckých řemesel rakouského muzea ve Vídni (řádný profesor)


odborné a zájmové organizace

od roku 1890 Genossenschaft der bildenden Künstler Wiens,
od roku 1909 Vereinigung deutschmährischer bildener Künstler (zakládající člen)


poznámky

S rodným městem udržoval stálé kontakty, účastnil se nejen výstav ve Vídni, ale pravidelně obesílal i výstavy v Novém Jičíně. Dne 13. ledna 1921 společně se svou manželkou Bertou (rozenou Griesbeck, 1872–1952) navštívil Nový Jičín a zdejší továrnu na klobouky.
Při výběru autora výzdoby Městského divadla v Brně byli úkolem pověřeni vídeňstí umělci, kteří neměli žádné vazby k Moravě a Brnu. Právě Eduard Veith by byl patřil mezi nejvhodnější kandidáty.stavby

EON Česká republika
Lidická 36/1873
v roce 1882 zde namaloval nástěnné malby (ženské alegorické postavy)hub


Aktualizováno: 18. 08. 2023