Milada Všetičková

* 28.1.1916 Brno – † 18.4.2008 Brno


partner osobnosti: Ing. Bohuslav Dimitrij Všetička


rodné jméno

Malá


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

v době před úmrtím byla zřejmě v České republice poslední žijící manželkou československého legionáře


bydliště

Brno, Bieblova 4


zaměstnání

úřednice


odborné a zájmové organizace

Svaz osvobozených politických vězňů a pozůstalých,
Svaz protifašistických bojovníků,
Český svaz bojovníků za svobodu,
Československá obec legionářská,
Občanské sdružení Odkaz legionářů a odboje v naší vlasti


hrob

poznámky

Paní Všetičková celý svůj život věnovala péči o zachování památky popraveného manžela a jeho spolupracovníků. Pomáhala budovat dokumentační archiv věnovaný protinacistickému odboji, účastnila se aktivně řady pietních vzpomínek na odbojáře, psala své příspěvky do Národního osvobození. Památkymanžela z ruských legií a nacistických žalářů i další doklady o jeho životě darovala ještě za svého života do sbírek Muzea města Brna.
Pro většinu těch, kteří ji osobně poznali, byla velice laskavá a chápající žena. Přitom její osobní život byl nelehký; s manželem prožila necelé čtyři roky života, z nich jen 14 měsíců byl Bohuslav Všetička na svobodě.
V době zatčení manžela očekávala narození druhého dítěte. Nepochybně stresy v době těhotenství přispěly k oslabenému zdraví narozeného chlapečka, který zemřel ještě před popravou svého otce. Dcera Zlata jí zemřela krátce před devatenáctými narozeninami na zhoubnou nemoc.
partneři

Bohuslav Dimitrij Všetička
sňatek: 18. 12. 1938
ulice

Bieblova
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

22. 6. 2004
Slavnost předání vyznamenání in memoriam účastníkům protinacistického odboje v Kounicových kolejích
manželka (převzala vyznamenání)Menš


Aktualizováno: 24. 05. 2020