Milada Bachnerová

* 20.3.1899 Vídeň (Rakousko)


partner (druhá manželka) osobnosti: Adolf Bachner


rodné jméno

Pithartová


bydliště

Brno, Masarykova 2


zaměstnání

modistka


poznámky

Milada Bachnerová se synem Jiřím přežila válku v Brně.
V roce 1970 byla odsouzena k trestu šesti měsícu nepodmíněně za pokus o nedovolené překročení státní hranice, syn Jiří byl odsouzen na dva a půl roku nepodmíněně.
(Informace pro naši encyklopedii doplnila paní Hana Karasová, děkujeme.)


partneři

Adolf Bachner
sňatek: 2. 9. 1933, Brno (městská rada),
sňatek konvalidován 30. 12. 1938 v Brně (kostel sv. Petra a Pavla na dómě), manželství rozloučeno krajským soudem civilním v Brně 12. 6. 1939Menš


Aktualizováno: 13. 10. 2023