Fritz Jellinek

* 5.8.1892 Brno – † 16.8.1966 Londýn (Velká Británie)


podnikatel ve vlnařství
bratr osobnosti: JUDr. Oskar Jellinek


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

V roce 1938 emigroval do Londýna. Za války byl jeho majetek spravován německým komisařem. Po roce 1948 se již do Československa nevrátil.


dílo

- Die Krise des Bürgers, 1938.
- Dramatisches Skizzenbuch aus alter, aus neuer, aus neuester Zeit, 1938.


zaměstnání

byl veřejným společníkem rodinné firmy založené roku 1867 zabývající se výrobou vlněného zboží "Jellinek & Seidl" v Brně v Čechyňské ulici č. 8,
po odchodu otce z firmy (1930) a jeho úmrtí (1931) se stal zástupcem rodiny Jellinků ve firmě, v níž byli veřejnými společníky též Otto a Walter Seidlovi (všem třem se podařilo před okupací Československa odjet do Velké Británie)


odborné a zájmové organizace

spolupracovník mnoha německých časopisů (např. Prager Tagblatt, Time and Tide nebo National Review)


poznámky

Po okupaci Československa byl do firmy jako židovského majetku dosazen německý správce.
Po osvobození byla nejprve roku 1945 firma Jellinek a Seidl dána pod národní správu, ta však byla z rozhodnutí Zemského národního výboru 22. 4. 1947 odvolána a firma měla být vrácena původním majitelům.
Po Únoru 1948 byly pověřeny národní správou Moravskoslezské vlnařské závody, n.p. v Brně. Majetková podstata firmy byla začleněna do Mosilany, vlnařských závodů, n.p. Brno, a samotná firma byla roku 1951 vymazána z obchodního rejstříku.

MJ, Jord


Aktualizováno: 04. 08. 2013