Jan Wagner

* 12.2.1876 Česká Třebová (okres Ústí nad Orlicí)


ředitel státních drah v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

narodil se do železničářské rodiny, jeho otec byl vlakvedoucí u c. k. státní dráhy


bydliště

Brno, Dornichgasse 34 (1890), poté 38 (1900)


vzdělání

české gymnázium ve Stromořadní ul. v Brně (dnes tř. Kpt. Jaroše)


zaměstnání

do drážní služby nastoupil v roce 1895,
ředitelství státních drah v Brně:
- od roku 1914 dopravní oddělení
- od roku 1920 personální oddělení (skupinář, náměstek přednosty, přednosta oddělení, od roku 1925 administrativní náměstek ředitele, 5. 12. 1933 jmenován ředitelem - úřad převzal 1. 1. 1934)


poznámky

předchozím ředitelem státních drah byl Ing. Václav Pokorný, technickým náměstkem ředitele byl od roku 1934 jmenován Ing. Gustav Kůrkaosoby

Gustav Kůrka
technický náměstek ředitele státních drah v Brně Václav Pokorný
ředitel státních drah v Brně před J. Wagneremulice

Dornichgasse
bydliště doložené mezi lety 1890–1900, dnes Dornych


LucKub


Aktualizováno: 26. 10. 2023