Eduard Sykora

* 5.7.1835 Moravec – † 25.8.1897 Brno


malíř a sochař, mecenáš


zajímavé okolnosti

Do dob učení u malíře Josefa Manera spadají začátky Sykorovy sbírky obrazů (kopie Tiziana, Van Dyka, V. Palmy,...).
Založil také rozsáhlou sbírku mědirytin, mincí a medailí. Sbírku grafik (zahrnující práce od A. Dürera až po umělce 19. století) věnoval do majetku města Brna ještě před ustanovením Muzea města Brna v roce 1904.


vzdělání

1847–1848 navštěvoval po dobu 8 měsíců kreslířskou školu malíře Franze Richtera,
začátkem 50. let 19. století chodil na hodiny kreslení k malíři Mathiasi Stiasnému,
od roku 1863 (po dobu jeden a půl roku) navštěvoval hodiny kreslení u Josefa Manera (profesor reálky)


dílo

autor bust řady významných osobností:
- císař František Josef I.
- Christian d´Elvert (Špilberk)
- G. Winterholler (Německý dům)


zaměstnání

představitel firmy Carl Stummer v Brně,
restaurátor církevních obrazů v Brně


odborné a zájmové organizace

dopisující člen c. k. centrální komise pro zachování historických stavebních a uměleckých památek ve Vídni,
výbor Moravského uměleckého spolku v Brně,
od roku 1888 člen komise pro výstavu k výročí vlády císaře Františka Josefa v Brně,
Brněnská obchodní a živnostenská komoraobjekty

Christian d´Elvert
pomník: Špilberk - park 0/01
autor busty Christiana d´Elverta


MJ


Aktualizováno: 01. 07. 2019