Internetová encyklopedie dějin Brna

Eduard Sykora

  Eduard Sykora


  • * 5.7.1835 Moravec – † 25.8.1897 Brno


  • malíř a sochař, mecenáš


  • zajímavé okolnosti

   Do dob učení u malíře Josefa Manera spadají začátky Sykorovy sbírky obrazů (kopie Tiziana, Van Dyka, V. Palmy,...).
   Založil také rozsáhlou sbírku mědirytin, mincí a medailí. Sbírku grafik (zahrnující práce od A. Dürera až po umělce 19. století) věnoval do majetku města Brna ještě před ustanovením Muzea města Brna v roce 1904.


  • vzdělání

   1847–1848 navštěvoval po dobu 8 měsíců kreslířskou školu malíře Franze Richtera,
   začátkem 50. let 19. století chodil na hodiny kreslení k malíři Mathiasi Stiasnému,
   od roku 1863 (po dobu jeden a půl roku) navštěvoval hodiny kreslení u Josefa Manera (profesor reálky)


  • dílo

   autor bust řady významných osobností:
   - císař František Josef I.
   - Christian d´Elvert (Špilberk)
   - G. Winterholler (Německý dům)


  • zaměstnání

   představitel firmy Carl Stummer v Brně,
   restaurátor církevních obrazů v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   dopisující člen c. k. centrální komise pro zachování historických stavebních a uměleckých památek ve Vídni,
   výbor Moravského uměleckého spolku v Brně,
   od roku 1888 člen komise pro výstavu k výročí vlády císaře Františka Josefa v Brně,
   Brněnská obchodní a živnostenská komora


  • prameny, literatura


  • objekty

   Christian d´Elvert
   pomník: Špilberk - park 0/01
   autor busty Christiana d´Elverta


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 01. 07. 2019