Rudolf Ryš

* 17.3.1897 Svinov (dnes Ostravy) – † 29.5.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 29. 5. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Moravská Ostrava, Valdštejnova (Wallensteinstrasse) 8


zaměstnání

úředník


poznámky

Čtyřčlenný desant S 1/R (šlo o akci Čs. vojenské mise v SSSR) byl vysazen 10. 9. 1941 u Dřínova na Kroměřížsku a měl působit na Moravě. Velitelem desantu byl Bohuslav Němec. Rudolf Ryš poskytl pomoc členovi výsadku, bratrovi.
Po zatčení gestapem začátkem října 1941 byl Rudolf Ryš podroben krutému výslechu a pod nátlakem donucen ke spolupráci. Nakonec se podílel na dopadení tří členů výsadku (B. Němec, František Brauner a Jan Kasík), které vylákal do rukou gestapa. Život mu to ale nezachránilo, po vyhlášení druhého stanného práva byl znovu zatčen a popraven v Kounicových kolejích téhož dne jako jeho bratr parašutista.
Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 30. 5. 1942.osoby

Bohuslav Němec
spolupráce v odboji
události

1. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 29. 5. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2175 j
29. 5. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (pátek 29. května)
jeden z popravených


Menš, Kopin, JBre


Aktualizováno: 24. 08. 2022