JUDr. Vladimír Hoblík

* 29.3.1902 Vsetín (okres Vsetín) – † 30.5.1942 Brno, Kounicovy koleje


právník; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 30. 5. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Vsetín čp. 309 (rodný dům),
Brno, Senefeldergasse (Senefelderova) 78


vzdělání

Právnická fakulta Masarykovy univerzity (1925 titul JUDr.)


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí světových válek a vzpoury proti Habsburkům na náměstí Svobody ve Vsetíně, v památníku obětí druhé světové války v Hrabyni


zaměstnání

soudce v Novém Jičíně,
státní zástupce krajského soudu v Brně


odborné a zájmové organizace

Sokol,
Skaut


poznámky

Byl účastníkem domácího odboje, podílel se na podpoře příslušníků čs. desantu OUT DISTANCE. Gestapem zatčen 22. 4. 1942, protože neudal svého bratrance Ivana Kolaříka, který přišel do protektorátu jako parašutista.
Zpopelněn v Krematoriu města Brna 1. 6. 1942.


pojmenované ulice

Hoblíkova (Černá Pole)osoby

Ivan Kolařík
bratranec

ulice

Senefeldergasse (Senefelderova)
bydliště (dnes Merhautova)


události

2. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 30. 5. a 1. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2186 a
30. 5. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (sobota 30. května)
jeden z popravených


související odkazy

Menš, Kopin


Aktualizováno: 25. 09. 2022