Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Hrabovský

  Josef Hrabovský


  • * 6.4.1916 Veselá (okres Zlín) – † 1.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   stanným soudem v Brně odsouzen 1. 6. 1942 pro přípravu velezrady k trestu smrti

  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Valašské Meziříčí, Vrbenského 28


  • vzdělání

   obchodní akademie v Přerově

  • jiné pocty

   jeho jméno je uvedeno na pamětní desce obchodní akademie v Přerově a na pomníku obětí světových válek v obci Veselá (ta je od roku 1985 připojena k obci Zašová -Menš)


  • zaměstnání

   pomocný dělník


  • poznámky

   Byl synovcem manželů Dřevojánkových a spolu s nimi se zapojil do odboje. V době jejich pobytu v ilegalitě jim pomáhal udržovat kontakt s nezatčenými odbojáři v Přerově a s rodinnými příslušníky.
   Gestapo při pátrání po pobytu Dřevojánkových provedlo opakovanou důkladnou prohlídku v jejich přerovském bytě a nalezlo zde písemný materiál dokládající zapojení Josefa Hrabovského do jejich ilegální organizace. Josef Hrabovský byl zatčen, podroben mimořádně brutálnímu výslechu, při kterém gestapo zjistilo pobyt Dřevojánkových, kteří byli 26. 5. 1942 v Čeladné dopadeni.
   Poté byli zatčeni jejich další podporovatelé, rodinní příslušníci a spolupracovníci, kteří s nimi byli v kontaktu po jejich útěku. Když bylo vyhlášeno druhé stanné právo, dalo gestapo před důkladným vyšetřením případu přednost předání zatčených stannému soudu v Brně a následným popravám v Kounicových kolejích.
   V době popravy byl svobodný. Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 2. 6. 1942.


  • obrazy

   img16609.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • rodiče

   Ludmila Hrabovská (Kovářová)
   Josef Hrabovský


  • sourozenci

   Václav Hrabovský


  • události

   2. 6. 1942
   Zápis popravených v Brně 30. 5. a 1. 6. 1942
   v protokolu uveden pod číslem 2225 g
   1. 6. 1942
   Popravy ve druhém stanném právu v Brně (pondělí 1. června)
   jeden z popravených


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 13. 04. 2019

Josef Hrabovský. Fotografii ze svého rodinného archívu pro naši encyklopedii poskytl pan R. V. Němejc, děkujeme.