Josef Hrabovský

* 6.4.1916 Veselá (dnes obce Zašová, okres Zlín) – † 1.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 1. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Valašské Meziříčí, Vrbenského 28


vzdělání

obchodní akademie v Přerově


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pamětní desce obchodní akademie v Přerově, na pomníku obětí světových válek v obci Veselá (ta je od roku 1985 připojena k obci Zašová -Menš) a v památník v Hrabyni


zaměstnání

pomocný dělník


poznámky

Byl synovcem manželů Dřevojánkových a spolu s nimi se zapojil do odboje. V době jejich pobytu v ilegalitě jim pomáhal udržovat kontakt s nezatčenými odbojáři v Přerově a s rodinnými příslušníky.
Gestapo při pátrání po pobytu Dřevojánkových provedlo opakovanou důkladnou prohlídku v jejich přerovském bytě a nalezlo zde písemný materiál dokládající zapojení Josefa Hrabovského do jejich ilegální organizace. Josef Hrabovský byl zatčen, podroben mimořádně brutálnímu výslechu, při kterém gestapo zjistilo pobyt Dřevojánkových, kteří byli 26. 5. 1942 v Čeladné dopadeni.
Poté byli zatčeni jejich další podporovatelé, rodinní příslušníci a spolupracovníci, kteří s nimi byli v kontaktu po jejich útěku. Když bylo vyhlášeno druhé stanné právo, dalo gestapo před důkladným vyšetřením případu přednost předání zatčených stannému soudu v Brně a následným popravám v Kounicových kolejích.
V době popravy byl svobodný. Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 2. 6. 1942, číslo kremace 5772.

sourozenci

události

2. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 30. 5. a 1. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2225 g
1. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (pondělí 1. června)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 27. 05. 2022