Ivan Wallfisch

* 21.3.1869 Parkan (dnes Štúrovo, Slovenská republika) – † 2.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 2. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro nedodržování nařízení týkajících se židovského obyvatelstva k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

zaměstnání

knihtiskař (Buchdrucker)


poznámky

zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 3. 6. 1942, číslo kremace 3777ulice

Eichhorner Strasse - Veveří
bydliště (dnes Veveří)


události

3. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 2. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2223 b
2. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (úterý 2. června)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 30. 05. 2022