prof. PhDr. Jiří Šrámek, CSc.

* 14.7.1935 Brno – † 26.12.2023 Brno


romanista, literární historik, překladatel, esejista; v letech 1992–1998 prorektor pro zahraniční styky MU v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


vzdělání

gymnázium v Brně-Husovicích (dnes Gymnázium Elgartova),
FF MU v Brně:
- obor francouzština a rumunština (1958 absolvent, 1967 PhDr.)
- po roce 1988 se habilitoval (1988) a byl jmenován profesorem (1994)


jiné pocty

Zlatá medaile MU Brno (1999)


dílo

Publikoval doma i v zahraničí desítky monografických studií zaměřených jak na témata literárněvědná, zejména z oblasti problematiky literárních žánrů (genologie), teorie vyprávění (naratologie) a teorie verše, tak na tematiku literárněhistorickou, především na francouzskou prózu 19. a 20. století. Knižně vydal monografie Základy francouzské verzifikace (1990), Morfologie fantastické povídky (1993), Přehled dějin francouzské literatury (1997) a Dějiny francouzské literatury v kostce (1997).
Ani po odchodu do důchodu nepřestal vydávat knihy, jeho životním dílem se stala rozsáhlá dvoudílná publikace Panorama francouzské literatury (2012). Osudy své rodiny vtělil do knihy Poslední evropské století (1918 až 2018): Faktografické eseje vydané v roce 2021.


zaměstnání

překladatel a tlumočník, např. populárně vědeckých pořadů ČST a externí spolupracovník Nakladatelství ODEON,
v druhé polovině 60. let se mohl vrátit na FF UJEP v Brně (odborný asistent),
FF MU v Brně:
- po roce 1990 prozatímní vedoucí Katedry romanistiky a fonetiky
- 1991–1992 proděkan pro zahraniční styky
- 1992–1998 prorektor pro zahraniční styky,
dlouhodobě přednášel na UP v Olomouci (1998–2016) a na PedF MU v Brně (2003–2006), podílel se na formování romanistiky na dalších univerzitách


odborné a zájmové organizace

1990–2000 vědecká rada FF MU v Brně,
1992–1998 vědecká rada MU v Brně,
Kruh moderních filologů (člen výboru brněnské pobočky),
1995–1999 evropská univerzitní sítě Skupina univerzit Compostela (člen výkonného výboru),
od roku 1997 Grantová agentura České republiky (člen komise č. 405)


poznámky

Represe komunistického režimu těžce dolehly na celou rodinu, Jeho otec JUDr. František Šrámek byl začátkem roku 1949 šest týdnů ve vazbě v obávané věznici v Uherském Hradišti a později rok a půl v táboře nucené práce v Ilavě na Slovensku. Strýc JUDr. Stanislav Drobný a prastrýc JUDr. Antonín Drobný byli odsouzeni k mnohaletému žaláři.
Třídně politický původ a obrna, s jejímiž následky se od dětství potýkal, ovlivnily možnost jeho pracovního uplatnění. Nebylo možné jej poslat do dělnické profese a proto pracoval jako překladatel a tlumočník. Na brněnskou univerzitu se mohl vrátit až ve druhé polovině 60. let, nástup normalizace jej opět nutil zůstat navzdory svým schopnostem v ústraní. Pro jeho jazykové schopnosti se o něj zajímala i StB, jejímuž nátlaku odolal.
osoby

partneři


hub


Aktualizováno: 20. 02. 2024