Viktor Klinger

* 8.8.1900 Kamýk nad Vltavou (okres Příbram) – † 4.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

v tisku rozsudek zdůvodněn takto: „odsouzení /.../, ačkoli věděli o zostřené ohlašovací povinnosti, vědomě opominuli se policejně přihlásiti“


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Jimramov


zaměstnání

bývalý student medicíny, v době popravy úředník


poznámky

zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 5. 6. 1942, číslo kremace 5799osoby

Alice Feinová
společně souzeni


události

5. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 4. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2253 ch
4. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (čtvrtek 4. června)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 02. 06. 2022