Karel Weissburg

* 26.8.1900 Miskolz (Maďarsko) – † 4.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

v tisku rozsudek zdůvodněn takto: „odsouzení /.../, ačkoli věděli o zostřené ohlašovací povinnosti, vědomě opominuli se policejně přihlásiti“


příčina úmrtí

popraven


bydliště

bez bydliště


zaměstnání

artista


poznámky

zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 5. 6. 1942události

5. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 4. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2253 j
4. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (čtvrtek 4. června)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 27. 03. 2020