Mieczyslaw Maziarz

* 8.2.1925 Chzaslav (Polsko) – † 4 .6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

polská


zajímavé okolnosti

Odsouzen stanným soudem v Brně 4. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti k trestu smrti a zabaverní veškerého majetku. Popraven pro nesplnění přihlašovací povinnosti ve druhém stanném právu. Odsouzení mladistvých, tj. osob, které v době činu nebo odsouzení nedovršily 18 let, odporovalo platným německým zákonům. Podle § 9 zákona o soudnictví nad mládeží ze 16. 2. 1923 nemohl být mladistvému uložen trest smrti ani doživotní káznice.


příčina úmrtí

popraven


bydliště

bez trvalého místa pobytu


zaměstnání

pomocný zemědělský dělník


poznámky

V tisku rozsudek zdůvodněn takto: „odsouzení /.../, ačkoli věděli o zostřené ohlašovací povinnosti, vědomě opominuli se policejně přihlásiti“. V době popravy mu bylo pouhých 17 let!
Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 5. 6. 1942, číslo kremace 5802.události

5. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 4. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2253 f
4. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (čtvrtek 4. června)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 04. 06. 2022