Alice Feinová

* 2.4.1920 Brno – † 4.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


státní příslušnost

ČSR


zajímavé okolnosti

Odsouzena stanným soudem v Brně 4. 6. 1942 pro velezradu k smrti, její jmění propadlo státu. Současně byli odsouzeni Viktor Klinger, dříve student medicíny (bytem v Jimramově), a Bohumír Běhula, kandidát inženýrství (* 1. 8. 1912, bytem Domanínek čp. 11).


příčina úmrtí

popravena


bydliště

Nové Město na Moravě čp. 123 (v době popravy)


jiné pocty

její jméno je uvedeno na pamětní desce obětí 2. světové války v Bystřici nad Pernštejnem na Masarykově náměstí


poznámky

Původně žila v Brně, kde se seznámila s Bohumírem Běhulou, který pracoval jako úředník - vznikl mezi nimi citový vztah a zasnoubili se. Když Feinové hrozil jako Židovce transport do Terezína, rozhodla se za pomoci snoubence k odchodu do ilegality. Nejdříve se ukrývala v Bystřici nad Pernštejnem, později v Domanínku - zde se o ni starali Ladislav Hájek a manželé Nedělovi (její úkryt vypátral konfident Kukla z Bystřice). Při zatýkání v červnu 1942 se těhotná Feinová pokusila o útěk a byla zraněna. Dne 4. června 1942 byla oběšena (židovský původ) v Kounicových kolejích, snoubenec byl tamtéž zastřelen ve stejný den.
V tisku byla její poprava zdůvodněna takto: „Židovka Fein vědomě poskytovala úkryt policejně nehlášeným osobám, které mají účast na činech nepřátelských Říši“.
Ve zprávě okresního četnického velitelství v Novém Městě na Moravě je uvedeno, že četnická stanice Bystřice nad Pernštejnem zatkla Alici Feinovou, posledně bytem v Novém Městě na Moravě, dne 1. 6. 1942 v Malém Domaníně (Klein Domanin), protože zde neměla přihlášený pobyt. Stalo se tak v rámci opatření po atentátu na R. Heydricha.
V souvislosti s tímto případem byli na příkaz gestapa v Jihlavě zatčeni: zemědělský dělník František Neděla (*16. 10. 1910 Svratouch, okr. Chrudim, bytem Malý Domanín), Hedvika Nedělová (*27. 4. 1900 Bystřice nad Pernštejnem, bytem Malý Domanín) a obuvník Josef Kukla (*22. 7. 1897 v Bystřici nad Perštejnem, bytem tamtéž). Zatčen byl i Bohumír Běhula, úředník obecního úřadu v Malém Domaníně, protože Alici Feinové pomáhal tím, že ji u sebe přechovával.
Zpopelněna v Krematoriu města Brna dne 5. 6. 1942, číslo kremace 5805.osoby

Bohumír Běhula
snoubenec Viktor Klinger
společně souzeni


události

5. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 4. 6. 1942
v protokolu uvedena pod číslem 2253 k
4. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (čtvrtek 4. června)
jedna z popravených


Menš


Aktualizováno: 02. 06. 2022