Robert Weighart

* 1.1.1859 Tišnov (okres Brno-venkov) – † 24.9.1940 Brno


učitel, botanik


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odborník a znalec květeny v katastru obce, iniciátor sestavení jednotky z řad občanů k obraně ČSR proti Maďarské republice rad


bydliště

Tišnov čp. 160 (rodný dům)

Brno-Ivanovice:
- Mácova 3
- Sychrov 19

Brno-Královo Pole


vzdělání

reálné gymnázium Brno,
učitelský ústav Brno


dílo

pedagogické, vzdělávací a kulturně osvětové působení v obci


zaměstnání

do roku 1888 učitel na škole v Borači a v Chrlicích,
od roku 1888 učitel, nejméně od roku 1892 do roku 1924 řídicí učitel v Evanovicích (dnes Brno-Ivanovice)


odborné a zájmové organizace

TJ Sokol (od roku 1897),
divadelní a recitační kroužek,
vedení obecní knihovny a kronikypojmenované ulice

Weighartova (Ivanovice)partneři

Amalie Weighartová (Bartošovská)
sňatek: 20. 11. 1881, Tišnov
ulice

Mácova
bydliště (tehdy Evanovice čp. 37) Sychrov
bydliště doložené v roce 1889 (tehdy Evanovice čp. 39)


školy

Obecná škola, Ivanovice u Brna, Hatě 19
učitel a později řídicí učitel


stavby

Královopolský hřbitov
Myslínova
místo posledního odpočinku


Fl, Menš


Aktualizováno: 29. 04. 2017