Ing. in memoriam Bohumír Běhula

* 1.8.1912 Boskovice (okres Blansko) – † 4.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; 17. listopad 1939; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 4. 6. 1942 k trestu smrti zastřelením


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Boskovice čp. 40 (rodný dům),
Malý Domanín čp. 11 (dnes Domanínek, Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou)


vzdělání

Vysoká škola zemědělská v Brně (nedokončeno)


jiné pocty

titul Ing. in memoriam,
jeho jméno je uvedeno na pamětní desce obětí 2. světové války v Bystřici nad Pernštejnem na Masarykově náměstí


zaměstnání

úředník obecního úřadu v Malém Domaníně


poznámky

Poprvé zatčen 17. 11. 1939 v brněnských Sušilových kolejích, převezen do KT Sachsenhausen, datum propuštění zatím neznáme.
Pracoval potom jako obecní úředník v Malém Domaníně. Ve druhém stanném právu poskytl pomoc policejně nehlášené osobě, za to byl popraven.
V tisku rozsudek zdůvodněn takto: „odsouzení /.../, ačkoli věděli o zostřené ohlašovací povinnosti, vědomě opominuli se policejně přihlásiti“.
Ve zprávě okresního četnického velitelství v Novém městě na Moravě z 2. 6. 1942 je uvedeno, že Běhula byl zatčen spolu s Alicí Feinovou 1. 6. 1942 příslušníky četnické stanice v Bystřici nad Pernštejnem proto, že pomáhal Feinové tím, že jí poskytl ubytování (nebyla v Malém Domaníně policejně přihlášena).
Ve zprávě okresního četnického velitelství v Novém Městě na Moravě je uvedeno, že četnická stanice Bystřice nad Pernštejnem zatkla Alici Feinovou, posledně bytem v Novém Městě na Moravě, v Malém Domaníně (Klein Domanin) 1. 6. 1942, protože zde neměla přihlášený pobyt. Stalo se tak v rámci opatření po atentátu na R. Heydricha.
V souvislosti s tímto případem byli na příkaz gestapa v Jihlavě zatčeni: obuvník Josef Kukla (*22. 7. 1897 Bystřice nad Pernštejnem, bytem Bystřice nad Perštejnem), zemědělský dělník František Neděla (*16. 10. 1910 Svratouch, okr. Chrudim, bytem Malý Domanín), Hedvika Nedělová (*27. 4. 1900 Bystřice nad Pernštejnem, bytem Malý Domanín).
Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 5. 6. 1942, číslo kremace 5808.
Spis ve fondu Gestapo Brno se týkal majetku popraveného Bohumíra Běhuly (prádlo, osobní věci podle seznamu a 300 korun).osoby

Alice Feinová
snoubenkaosoba na objektech

události

5. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 4. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2253 i
4. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (čtvrtek 4. června)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 04. 06. 2022