Ing. Karel Šrogl, dr. h. c.

* 18.7.1860 Hořovice (okres Beroun) – † 3.12.1938 Brno


ředitel velkostatku v Račicích, zabýval se pěstováním lesů a lesnickou ekonomikou; čestný doktor Vysoké školy zemědělské


národnost

česká


vzdělání

reálné gymnázium v Plzni,
ČVUT v Praze,
lesnická akademie v saském Tharandtu


čestný doktorát

Vysoká škola zemědělská (20. 6. 1929)


zaměstnání

od roku 1887 velkostatek v Račicích na Moravě - nadlesní a ředitel


odborné a zájmové organizace

Masarykova akademie práce,
Československa akademie zemědělská,
račický tělocvičný spolek Sokol (zakládající člen),
brněnská župa Volného sdružení lesních správ (předseda, místopředseda jejího ústředního výboru),
okresní vyškovský silniční výbor,
další odborné lesnické spolky a instituceprameny, literatura

Ostatní literatura

"Sto tváří MENDELU"


události

6. 7. 1922
XI. Sjezd Ústřední jednoty čsl. lesnictva v Brně
přednesl zde referát


Jis, Han, Mika, PeDro


Aktualizováno: 30. 09. 2022