prof. PhDr. et MUDr. František Bílek, DrSc., dr. h. c.

* 16.12.1885 Slaný (okres Kladno) – † 29.3.1972 Kunvald (Ústí nad Orlicí)


řádný profesor všeobecné a speciální zootechniky Vysoké školy zemědělské v Praze; přednosta katedry obecné a speciální zootechniky při VŠZ v Praze; čestný doktor Vysoké školy zemědělské


národnost

česká


zajímavé okolnosti

jeho přínos spočívá v pojetí zootechniky jako komplexního oboru


vzdělání

gymnázium v Praze,
FF UK v Praze (1908 doktor filozofie),
ČVUT v Praze - zemědělský odbor,
Vysoká škola zemědělského a lesního inženýrství při ČVUT v Praze (1917 jmenován docentem nauky o rasách a filogenii domácích zvířat a 1923 přednostou stolice obecné a speciální zootechniky jmenován řádným profesorem),
LF UK v Praze (1924 doktor medicíny)


čestný doktorát

Vysoká škola zemědělská v Brně (17. 11. 1966)


vyznamenání a pocty

Řád práce - udělen za zásluhy ve vědecké a pedagogické práci (vyznamenán při příležitosti 80. narozenin v roce 1965)


jiné pocty

dne 13. 10. 2010 byla odhalena pamětní deska prof. Františka Bílka na jeho rodném domě ve Slaném, čp. 111


dílo

Ve svých vědeckých výzkumech se zaměřil na vznik, původ, chov a regeneraci mizejících plemen hospodářských zvířat. Vybudoval Hipologické muzeum ve Slatiňanech a zasloužil se o záchranu plemen starokladrubského vraníka a koně Převalského.


zaměstnání

1909–1915 středoškolský profesor přírodopisu v Praze,
1915–1917 Vysoká škola zemědělská ve Vídni,
od roku 1923 řádný profesor obecné a speciální zootechniky na fakultě zemědělství a lesního inženýrství ČVUT v Praze (zde působil až do penze)


odborné a zájmové organizace

Česká akademie zemědělská
Han, Mika, PeDro


Aktualizováno: 27. 09. 2022