prof. PhDr. et MUDr. František Bílek, DrSc., Dr. h. c.

* 16.12.1885 Slaný – † 29.3.1972 Kunvald


řádný profesor všeobecné a speciální zootechniky Vysoké školy zemědělské v Praze; přednosta katedry obecné a speciální zootechniky při VŠZ v Praze


zajímavé okolnosti

Vytvořil novou koncepci zootechnického směru, ve které v širokých kontinuitách zdůraznil prolínání návazných oborů - biologie, zoologie, genetiky, fylogenese, fysiologie, biochemie, hematologie, biometriky a v neposlední řadě i historie a umění.


vzdělání

FF UK Praha (ukončeno v roce 1909), specializace v oboru přírodních věd,
1917 v Praze jmenován docentem nauky o rasách a filogenii domácích zvířat a později přednostou stolice obecné a speciální zootechniky na ČVUT,
1923 jmenován řádným profesorem,
LF UK v Praze (absolvoval v roce 1924)


čestný doktorát

Vysoká škola zemědělská v Brně (17. 11. 1966)


vyznamenání a pocty

Řád práce - udělen za zásluhy ve vědecké a pedagogické práci (vyznamenán při příležitosti 80. narozenin v roce 1965)


jiné pocty

dne 13. 10. 2010 byla odhalena pamětní deska prof. Františka Bílka na jeho rodném domě ve Slaném, čp. 111


dílo

Autor mnoha odborných publikací, článků, odborných posudků. Velmi bohatý je výčet Bílkových populárně-vědeckých přednášek.
Studiem fylogenese a biologických historických kontinuit zhodnotil význam autochtonních (původních) plemen a velmi se exponoval při jejich záchraně.
Značnou část své činnosti zaměřil na vybudování hipologického musea ve Slatiňanech a na regenerační proces při záchraně starokladrubského vraníka tamtéž.


zaměstnání

1909–1915 středoškolský profesor přírodopisu v Praze,
1915–1917 Vysoká škola zemědělská ve Vídni,
od roku 1923 řádný profesor obecné a speciální zootechniky na fakultě zemědělství a lesního inženýrství ČVUT v Praze (zde působil až do odchodu do penze)


odborné a zájmové organizace

Česká akademie zemědělská
Han, Mika


Aktualizováno: 12. 12. 2018