Internetová encyklopedie dějin Brna

František Bílek

  prof. PhDr. et MUDr. František Bílek, DrSc., Dr. h. c.


  • * 16.12.1885 Slaný – † 29.3.1972 Kunvald


  • řádný profesor všeobecné a speciální zootechniky Vysoké školy zemědělské v Praze; přednosta katedry obecné a speciální zootechniky při VŠZ v Praze


  • zajímavé okolnosti

   Vytvořil novou koncepci zootechnického směru, ve které v širokých kontinuitách zdůraznil prolínání návazných oborů - biologie, zoologie, genetiky, fylogenese, fysiologie, biochemie, hematologie, biometriky a v neposlední řadě i historie a umění.


  • vzdělání

   FF UK Praha (ukončeno v roce 1909), specializace v oboru přírodních věd,
   1917 v Praze jmenován docentem nauky o rasách a filogenii domácích zvířat a později přednostou stolice obecné a speciální zootechniky na ČVUT,
   1923 jmenován řádným profesorem,
   LF UK v Praze (absolvoval v roce 1924)

  • čestný doktorát

   Vysoká škola zemědělská v Brně (17. 11. 1966)

  • vyznamenání a pocty

   Řád práce - udělen za zásluhy ve vědecké a pedagogické práci (vyznamenán při příležitosti 80. narozenin v roce 1965)

  • jiné pocty

   dne 13. 10. 2010 byla odhalena pamětní deska prof. Františka Bílka na jeho rodném domě ve Slaném, čp. 111


  • dílo

   Autor mnoha odborných publikací, článků, odborných posudků. Velmi bohatý je výčet Bílkových populárně-vědeckých přednášek.
   Studiem fylogenese a biologických historických kontinuit zhodnotil význam autochtonních (původních) plemen a velmi se exponoval při jejich záchraně.
   Značnou část své činnosti zaměřil na vybudování hipologického musea ve Slatiňanech a na regenerační proces při záchraně starokladrubského vraníka tamtéž.


  • zaměstnání

   1909–1915 středoškolský profesor přírodopisu v Praze,
   1915–1917 Vysoká škola zemědělská ve Vídni,
   od roku 1923 řádný profesor obecné a speciální zootechniky na fakultě zemědělství a lesního inženýrství ČVUT v Praze (zde působil až do odchodu do penze)

  • odborné a zájmové organizace

   Česká akademie zemědělská


  • obrazy

   img6324.jpg


  • prameny, literatura


  • autor

   Han, Mika


Aktualizováno: 12. 12. 2018

František Bílek. Foto: http://www.hippologickemuzeumslatinany.cz/Ceska%20verze/histmuz.htm.