prof. Dr. Ing. František Lom, DrSc., dr. h. c.

* 4.2.1901 Janovice nad Úhlavou (okres Klatovy) – † 22.11.1985 Praha


ekonom, historik, pedagog - jeden z nejvýznamnějších pracovníků agrárního hnutí; působil v oblasti zemědělské ekonomie, historii zemědělství a venkova i v oblasti zemědělského výzkumu; v letech 1955–1960 děkan Provozně ekonomické fakulty Zemědělské univerzity v Praze; čestný doktor Vysoké školy zemědělské


zajímavé okolnosti

první vedoucí samostatné Katedry zemědělské ekonomiky (ustavena v roce 1934), podniku, účetnictví a zemědělské statistiky


vzdělání

rolnická škola v Klatovech (1916 absolvent),
Vyšší hospodářská škola v Klatovech,
Vysoká škola zemědělská a lesnická při ČVUT v Praze (1925 absolvent, později doktor technických věd)


čestný doktorát

Vysoká škola zemědělská v Brně (1. 10. 1969)


jiné pocty

čestná medaile Humboldtovy univerzity v Berlíně,
další vědecká vyznamenání


zaměstnání

Zemědělský ústav účetnicko-spravovědný v Brně,
VŠZ v Brně:
- pedagog a vědecký pracovník (1935 habilitace v oboru zemědělská ekonomika, 1936 mimořádný profesor)
- děkan Hospodářského odboru (1939–1940)
- ředitel Školního zemědělského statku v Žabčicích
- extérní pedagog (1952–1961),
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - pedagog (od roku 1952),
VŠZ v Praze - děkan Provozně ekonomické fakulty (1956–1961)


odborné a zájmové organizace

Ústav pro zemědělskou ekonomiku Československé akademie zemědělské v Praze - ředitel,
Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky v Praze - ředitel,
Klub zemědělských ekonomů - spoluzakladatel,
Mezinárodní asociace zemědělských ekonomůprameny, literatura

Ostatní literatura

"Sto tváří MENDELU"


Jis, Han, Mika, PeDro


Aktualizováno: 27. 09. 2022