prof. Ing. Dr. Vladimír Kyzlink, DrSc., dr. h. c.

* 29.2.1915 Brno – † 3.1.2008 Brno


potravinářský chemik a technolog; profesor a zakladatel Katedry technologie konzervárenství na VŠCHT v Praze; čestný doktor Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR, ČR


bydliště

Brno-Žabovřesky, Tichého 13 (1948)


vzdělání

1. státní reálka v Brně,
VŠZ v Brně - obor zemědělské inženýrství (1937 absolvent, 1938 doktor technických věd, 1946 habilitován, 1948 jmenován profesorem konservárenské technologie)


čestný doktorát

Vysoká škola zemědělská v Brně (11. 12. 1992)


dílo

V mezinárodním měřítku dosáhl uznání jako špičkový potravinářský chemik a technolog. Je autorem mnoha desítek vědeckých prací, odborných článků, publikací a vysokoškolských skript z oblasti konzervárenské technologie.


zaměstnání

1938–1939 Ústav analytické chemie a agrochemie VŠZ v Brně - neplacený asistent,
období 2. světové války Biochema v Modřicích u Brna - výzkumný pracovník,
1949–1952 VŠZ v Brně - podílel se na organizaci zahradnického a potravinářského směru,
od roku 1953 VŠCHT v Praze:
- 1957–1981 zakladatel a vedoucí Katedry technologie konzervárenství
- 1956–1957 proděkan a děkan (1957–1959) Fakulty potravinářské technologie
- 1959–1963 prorektor


odborné a zájmové organizace

Československá akademie zemědělská (od roku 1947)
prameny, literatura

ulice

Tichého
bydliště doložené v roce 1948


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Jis, Han, Mika, PeDro


Aktualizováno: 27. 09. 2022