Internetová encyklopedie dějin Brna

Antonín Pfeffer

  Dr. Ing. Antonín Pfeffer, DrSc., Dr. h. c.


  • * 15.1.1904 Veselí nad Lužnicí – † 19.2.1997 Praha


  • nestor českých lesnických entomologů, profesor ochrany lesa LF ČVUT v Praze (od roku 1938), vysokoškolský pedagog (1938–1964), odborný spisovatel


  • zajímavé okolnosti

   Jeho velkou láskou bylo studium taxonomie a ekologie kůrovců, jimiž se zabýval celý život.
   Nejvytíženější oponent kandidátských disertačních prací a závěrečných zpráv zvláště z aplikované entomologie. Patnáct let byl předsedou Entomologické společnosti při ČSAV.


  • vzdělání

   1922–1926 LF ČVUT v Praze,
   v roce 1932 získal doktorát přírodních věd a v roce 1936 se habilitoval jako docent na LF ČVUT v Praze, kde byl v roce 1938 jmenován profesorem (některé prameny uvádějí rok 1946)

  • čestný doktorát

   Vysoká škola zemědělská v Brně (25. 10. 1993)

  • jiné pocty

   za jeho celoživotní dílo mu byla v 90. letech udělena medaile sjezdu taxonomů střední Evropy v Mnichově


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1938–1939 Ústav ochrany lesů LF ČVUT v Praze,
   v období okupace byl civilním inženýrem u státních lesů,
   1945–1963 vedoucí Katedry ochrany lesů,
   1963–1971 ředitel Ústavu pro tvorbu a ochranu krajiny ČSAV v Praze

  • odborné a zájmové organizace

   od roku 1921 Česká entomologická společnost (1966–1974 místopředseda, 1975–1985 předseda),
   v roce 1927 byl jedním ze zakládajících členů Zoologické společnosti,
   Učená společnost Šafaříkova v Bratislavě,
   od roku 1935 Masarykova akademie práce (v letech 1947–1955 zastával funkci generálního tajemníka),
   1938–1955 zemědělská akademie


  • prameny, literatura


  • autor

   Jis, Han, Mika


Aktualizováno: 06. 06. 2014