Internetová encyklopedie dějin Brna

Hartmut Lichtenthaler

  Prof. dr. Hartmut Lichtenthaler, Dr. h. c.


  • * 20.6.1934 Weinheim


  • vědec světového významu v oblasti rostlinné fyziologie, zejména fyziologie a biochemie fotosyntézy, ekofyziologie a stresové fyziologie rostlin, fyziologie a biochemie isoprenoidů a lipidů v rostlinách, účinku herbicidů a přirozených inhibitorů, detekce poškození lesů a porostů vyvolaných člověkem; profesor fyziologie rostlin


  • zajímavé okolnosti

   V dobách rozdělení světa se významně podílel na rozšiřování světové vědy do zemí tehdejšího komunistického bloku.
   Pomáhal také československým vědcům, např. hrazenými pozváními na vědecká setkání, zprostředkováním přednášek na německých univerzitách, poskytováním studijních pobytů, dodáváním literatury, posuzováním rukopisů či odbornými konzultacemi.
   V současnosti spolupracuje s Ústavem experimentální botaniky AV ČR, s Univerzitou Karlovou, Jihočeskou univerzitou a Mendelovou univerzitou v Brně.


  • čestný doktorát

   Mendelova zemědělská a lesnická univerzita (26. 11. 1996)

  • jiné pocty

   Čestná oborová medaile G. J. MENDELA za zásluhy v biologických vědách


  • autor

   Jis, Han, Mika


Aktualizováno: 24. 05. 2014