Ing. Dr. rer. Nat. Franz Fischler, dr. h. c.

* 23.9.1946 Absam, Tyrolsko (Rakousko)


rakouský politik; evropský komisař pro zemědělství, rozvoj venkova a rybolov; čestný doktor Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity


čestný doktorát

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (22. 2. 2005)


jiné pocty

oceněn za zásluhy v oblasti zpracování, prosazování a přijetí zemědělské politiky a za rozvoj agroobchodu v rámci Evropyprameny, literatura

Ostatní literatura

"Sto tváří MENDELU"


Han, Mika


Aktualizováno: 27. 09. 2022