prof. PhDr. Karel Zahradník

* 16.4.1848 Litomyšl (okres Svitavy) – † 22.4.1916 Brno


matematik, profesor; v letech 1899–1901 rektor brněnské české techniky


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

V roce 1893 vyslán Chorvatskou zemskou vládou na kongres matematiků v Mnichově. V roce 1894 se účastnil kongresu matematiků ve Vídni.
Po jeho smrti v roce 1916 věnovala jeho manželka vysoké škole technické v Brně jeho soukromou vědeckou knihovnu.


bydliště

Brno, Augustinská 17


čestný občan

čestný občan města Králova Pole


vzdělání

1860–1868 piaristické gymnázium v Litomyšli,
1868–1869 obor matematika a deskriptivní geometrie na české technice v Praze,
1869–1872 obor matematika a fyzika na pražské universitě,
1874 doktorát filozofie,
1872 učitelská zkouška z matematiky a fyziky


vyznamenání a pocty

komthur řádu Františka Josefa (1908),
podílník zlaté medaile světové výstavy v Paříži (1900)


jiné pocty

c.k. dvorní rada (1902),
čestný člen Jednoty českých matematiků,
předseda a čestný člen podpůrného spolku Hlávka, akademický člen spolku Zora


dílo

Sedm didaktických děl, 86 pojednání.
Další drobná pojednání roztroušená v Grunezt-Hoppeově archivu, Zasedacích zprávách Královské české společnosti nauk, Weyrově archivu, ve spisech Akademie záhřebské a vídeňské, v Časopise pro pěstování matematiky a fyziky.

Podrobný soupis díla uveden v jeho osobním spisu AVUT v Brně, fond A 1, Rektorát, krab. Z 1 a v článku M. Lercha: Karel Zahradník, AČA XXVII., 1917, s. 132–142.


zaměstnání

1872–1875 asistent matematiky na české technice v Praze,
1874–1876 suplující učitel na I. českém reálném gymnáziu v Praze,
1876–1888 profesor matematiky na univerzitě v Záhřebu,
1899 řádný profesor matematiky na České vysoké škole technické v Brně (zde 1899–1901 rektor a 1910–1911 děkan odboru kulturního inženýrství)


odborné a zájmové organizace

přespolní člen Královské české společnosti nauk v Praze,
řádný člen Jihoslovanské akademie věd a umění v Záhřebu,
dopisující člen Královské srbské akademie věd v Bělehradě a České akademie věd a umění v Praze,
člen Circolo matematico di Palermo a Deutsche Matematiker-Verein


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 61, řada 1, hrob č. 40pojmenované ulice

Zahradníkova (Veveří)partneři

Anna Zahradníková (Záleská)
(první manželka) Marie Zahradníková (Prchalová)
sňatek: 19. 11. 1901
(druhá manželka)


děti

Anna Aloisia Zahradníková
dítě z prvního manželství Karel Zahradník
dítě z prvního manželstvíulice

Augustinská
bydliště doložené v letech 1899–1916 (dnes Jaselská)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

10. 3. 1913
Ustavující schůze brněnského odboru Jednoty českých matematiků a fyziků
první předseda tohoto odboru


Lik, Čoup


Aktualizováno: 11. 04. 2020