Jan Pořízek

* 20.3.1881 Bukovinka (okres Blansko) – † 5.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

stanným soudem v Brně odsouzen 5. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Bukovinka čp. 8 (rodný dům), čp. 60 (bydliště v době úmrtí)


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí obou světových válek v obci Bukovinka, okr. Blansko


zaměstnání

zemědělec


odborné a zájmové organizace

starosta obce Bukovinka (v době zatčení)


hrob

hřbitov v Bukovince (kenotaf)


poznámky

V době druhého stanného práva uschoval pušku do žita na svém poli. Tímto lánem procházeli Němci a na pušku s vyrytým monogramem JP narazili. Jan Pořízek byl navíc v této době i starostou obce Bukovinka; skutek byl kvalifikován jako nedovolené ozbrojování a stanným soudem v Brně byl dne 5. 6. 1942 odsouzen k trestu smrti.
Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 6. 6. 1942, číslo kremace 5815. Manželé Pořízkovi měli celkem čtyři děti, dva syny a dvě dcery.
(Datum narození uvádíme podle záznamu v matrice narozených -Menš.)
partneři

Františka Pořízková (Beránková)
sňatek: 27. 2. 1905, Křtiny
události

6. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 5. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2254 b
5. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (pátek 5. června)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 04. 06. 2022