Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Pořízek

  Jan Pořízek


  • * 20.3.1881 Bukovinka (okres Blansko) – † 5.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   stanným soudem v Brně odsouzen 5. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti

  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Bukovinka čp. 8 (rodný dům), čp. 60 (bydliště v době úmrtí)


  • jiné pocty

   jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí obou světových válek v obci Bukovinka, okr. Blansko


  • zaměstnání

   zemědělec

  • odborné a zájmové organizace

   starosta obce Bukovinka (v době zatčení)


  • hrob

   hřbitov v Bukovince (kenotaf)


  • poznámky

   V době druhého stanného práva uschoval pušku do žita na svém poli. Tímto lánem procházeli Němci a na pušku s vyrytým monogramem JP narazili. Jan Pořízek byl navíc v této době i starostou obce Bukovinka; skutek byl kvalifikován jako nedovolené ozbrojování a stanným soudem v Brně byl dne 5. 6. 1942 odsouzen k trestu smrti.
   Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 6. 6. 1942. Manželé Pořízkovi měli celkem čtyři děti, dva syny a dvě dcery.
   Datum narození uvádíme podle záznamu v matrice narozených (-Menš).


  • obrazy

   img17596.jpg img17597.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Františka Pořízková (Beránková)


  • děti

   Jan Pořízek
   František Pořízek
   Pořízková
   Pořízková


  • rodiče

   Jan Pořízek
   Františka Pořízková (Petrželová)


  • události

   6. 6. 1942
   Zápis popravených v Brně 5. 6. 1942
   v protokolu uveden pod číslem 2254 b
   5. 6. 1942
   Popravy ve druhém stanném právu v Brně (pátek 5. června)
   jeden z popravených


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 29. 03. 2018

Jan Pořízek - výřez z fotografie, pořízené v roce jeho popravy (1942). Fotografii z rodinného archivu poskytla paní Jana Pořízková, děkujeme.