Jan Koutný

* 16.11.1900 Studnice (okres Vyškov) – † 10.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo
partner (druhý manžel) osobnosti: Karla Koutná


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 10. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Studnice čp. 96 (rodný dům),
Vyškov:
- Štefánikova 8 (doloženo v roce 1938)
- Jahnova (Jahngasse) 45


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí světových válek ve Studnicích


zaměstnání

řeznický mistr a hostinský


poznámky

zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 11. 6. 1942, číslo kremace 5821partneři


události

11. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 10. 6. 1942
v protokolu uveden pod čísle 2303 a
10. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (středa 10. června)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 19. 06. 2022