František Kopeček

* 25.12.1925 Moravský Krumlov (okres Znojmo) – † 10.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR


zajímavé okolnosti

Odsouzen stanným soudem v Brně 10. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku.
Kopečkova poprava odporovala platným německým zákonům, protože podle § 9 zákona o soudnictví nad mládeží ze 16. února 1923 nemohl být mladistvému (tj. osobě, která v době činu nebo odsouzení nedovršila 18 let) uložen trest smrti ani doživotní káznice.


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Lešná čp. 27 (okres Vsetín)


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939 in memoriam


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí druhé světové války v Lešné (okres Vsetín) a v památníku obětí druhé světové války v Hrabyni


zaměstnání

zemědělský dělník


hrob

hřbitov v Lešné (kenotaf)


poznámky

zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 11. 6. 1942, číslo kremace 5842
události

11. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 10. 6. 1942
v protokolu uveden pod čísle 2303 c
10. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (středa 10. června)
jeden z popravenýchMenš


Aktualizováno: 07. 08. 2023