Leopold Körner

* 11.5.1900 Vídeň (Rakousko) – † 11.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 11. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro porušení nařízení o válečném hospodářství k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Dalečín čp. 49 (okres Žďár nad Sázavou)


zaměstnání

obchodník


odborné a zájmové organizace

Sokol (župa Pernštejnská, III. okrsek)


poznámky

zpopelněn v Krematoriu města Brna 12. června 1942osoby

Gustav Jarošek
spolupracovník


události

12. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 11. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2323 h
11. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (čtvrtek 11. června)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 13. 03. 2019