Josef Pechal

* 18.2.1887 Otrokovice (okres Zlín) – † 12.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně dne 12. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Otrokovice čp. 96 (rodný dům),
Vřesovice čp. 191 (okres Hodonín)


jiné pocty

Pechalovo jméno je uvedeno na pomníku padlých, popravených a umučených lesníků v době naší nesvobody za německé okupace 1939 až 1945 (pomník odhalen 26. 10. 1946 péčí Vysoké školy zemědělské v Brně v lesích u Adamova),
v obci Vřesovice je jeho jméno uvedeno na pomníku obětí první a druhé světové války (náves u kaple) a na pomníku věnovaném příslušníkům Pechalovy rodiny (náves u obecního úřadu)


zaměstnání

hajný


poznámky

zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 13. 6. 1942


události

13. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 12. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2333 a
12. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (pátek 12. června)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 05. 02. 2020