Anna Pechalová

* 26.8.1891 Otrokovice (okres Zlín) – † 12.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


rodné jméno

Hložková


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzena stanným soudem v Brně dne 12. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popravena


bydliště

Otrokovice čp. 119 (rodný dům),
Vřesovice čp. 191


jiné pocty

v obci Vřesovice je její jméno uvedeno na pomníku obětí první a druhé světové války (náves u kaple) a na pomníku věnovaném příslušníkům Pechalovy rodiny (náves u obecního úřadu)


zaměstnání

v domácnosti


poznámky

zpopelněna v Krematoriu města Brna dne 13. 6. 1942partneřisourozenci

události

13. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 12. 6. 1942
v protokolu uvedena pod číslem 2333 b
12. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (pátek 12. června)
jedna z popravených


Menš


Aktualizováno: 05. 02. 2020