Wilma Norman-Neruda (Lady Hallé)

* 21.3.1838 Brno – † 15.4.1911 Berlin-Schöneberg


houslová virtuoska


rodné jméno

Vilemína Marie Františka Nerudová


státní příslušnost

Rakousko, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

Většina literatury (české i zahraniční) udává jako datum narození 21. 3. 1839 - dle matriky a domovského listu se ale V. Nerudová narodila o rok dříve, tedy 1838 (omyl pravděpodobně vznikl snahou otce Josefa Nerudy vydávat mladičkou houslistku v době jejího debutu za ještě mladší).
V roce 1876 od vévody z Edinburghu obdržela darem stradivárky z roku 1709, které dříve patřily jinému houslistovi z Brna Heinrichu Wilhelmu Ernstovi.
Roku 1887 je zmíněna v první povídce A. C. Doyla se Sherlockem Holmesem „Studie v šarlatové“.
V roce 1895 princ z Walesu spolu s královskými rodinami ze Švédska a Dánska jí zakoupili zámeček v Asolo (severně od Benátek).


vzdělání

studium hry na housle u Leopolda Jansy


jiné pocty

medaile za umění a vědu od dánského krále (1852),
titul „houslistka královny Alexandry“ - manželky britského krále Eduarda VII. (1901)


dílo

zobrazit


poznámky

(encyklopedické heslo zpracovala PhDr. Michaela Kořistová, děkujeme)

partneři

Frederik Vilhelm Ludvik Norman
sňatek: 1864 (manželé v letech 1864–1885, od roku 1869 spolu nežili) Charles Hallé
sňatek: 1888 (manželé v letech 1888–1895)

ulice

Petrov
bydliště Petrov 268 (číslo domu uvedeno v matrice v roce 1838)


související odkazy

mapa
matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 16944, Matrika narozených Brno - sv. Petr a Pavel (na dómě) 1820–1840, s. 404.


Los


Aktualizováno: 03. 06. 2018