Wilma Norman-Neruda (Lady Hallé)

* 21.3.1838 Brno – † 15.4.1911 Berlin-Schöneberg


houslová virtuoska


rodné jméno

Vilemína Marie Františka Nerudová


státní příslušnost

Rakousko, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

Většina literatury (české i zahraniční) udává jako datum narození 21. 3. 1839 - dle matriky a domovského listu se ale V. Nerudová narodila o rok dříve, tedy 1838 (omyl pravděpodobně vznikl snahou otce Josefa Nerudy vydávat mladičkou houslistku v době jejího debutu za ještě mladší).
V roce 1876 od vévody z Edinburghu obdržela darem stradivárky z roku 1709, které dříve patřily jinému houslistovi z Brna Heinrichu Wilhelmu Ernstovi.
Roku 1887 je zmíněna v první povídce A. C. Doyla se Sherlockem Holmesem „Studie v šarlatové“.
V roce 1895 princ z Walesu spolu s královskými rodinami ze Švédska a Dánska jí zakoupili zámeček v Asolo (severně od Benátek).


bydliště

vzdělání

studium hry na housle u Leopolda Jansy


jiné pocty

čestná členka královské dvorní kapely (hedersledamot av Kungl. Hovkapellet), titul udělený švédským králem Karlem XV. (1862),
medaile Ingenio et arti, udělená dánským králem Frederikem VII (8. 4. 1862),
medaile Litteris et artibus, udělená švédským králem Karlem XV. (1863),
medaile Litteris et artibus i briljanter (Litteris et artibus osázená diamanty), udělená švédským králem Oskarem II. (26. 11. 1897),
Violinist to the Queen, titul udělený Alexandrou, chotí anglického krále Eduarda VII. (1901)


dílo

zobrazit


poznámky

Od roku 1847 rodina Nerudových začala v sestavě Vilemína (housle) – Amalie (klavír) – Viktor (violoncello) koncertovat. V létě 1847 se otec vydal se svými dětmi na první evropské turné. Při pobytu v Petrohradě roku 1852 Viktor náhle zemřel a bylo třeba provést změny, aby rodina mohla v úspěšném koncertování pokračovat. Tehdy devítiletý František, jenž do té doby se věnoval hře na housle, se urychleně přeškolil na violoncellistu, aby mohl zesnulého bratra nahradit. Se svými dětmi začal vystupovat i jejich otec Josef a trio se tak změnilo na kvarteto vynikajících hudebníků. Rodina koncertovala společně až do roku 1863.

(encyklopedické heslo zpracovala PhDr. Michaela Kořistová, děkujeme)

(Doplňující informace pro encyklopedii poskytl pan Radek Hasalík, děkujeme.)


soubory ke staženíosoby

Heinrich Wilhelm Ernst
Vinzenz Innfeld
učitel Adolf Zelníček
účinkovali spolu na koncertech


partneři

Frederik Vilhelm Ludvik Norman
sňatek: 27. 1. 1864, sv. Tomáš (manželé v letech 1864–1885, od roku 1869 spolu nežili) Charles Hallé
sňatek: 1888 (manželé v letech 1888–1895)

ulice

související odkazy

mapa
matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 16944, Matrika narozených Brno - sv. Petr a Pavel (na dómě) 1820–1840, s. 404. turné tří sourozenců Nerudových v roce 1847 do Německa, Belgie a Francie


Los, MJ


Aktualizováno: 06. 11. 2023