Wilma Norman-Neruda (Lady Hallé)

* 21.3.1838 Brno – † 15.4.1911 Berlin-Schöneberg


houslová virtuoska


rodné jméno

Vilemína Marie Františka Nerudová


státní příslušnost

Rakousko, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

Většina literatury (české i zahraniční) udává jako datum narození 21. 3. 1839 - dle matriky a domovského listu se ale V. Nerudová narodila o rok dříve, tedy 1838 (omyl pravděpodobně vznikl snahou otce Josefa Nerudy vydávat mladičkou houslistku v době jejího debutu za ještě mladší).
V roce 1876 od vévody z Edinburghu obdržela darem stradivárky z roku 1709, které dříve patřily jinému houslistovi z Brna Heinrichu Wilhelmu Ernstovi.
Roku 1887 je zmíněna v první povídce A. C. Doyla se Sherlockem Holmesem „Studie v šarlatové“.
V roce 1895 princ z Walesu spolu s královskými rodinami ze Švédska a Dánska jí zakoupili zámeček v Asolo (severně od Benátek).


vzdělání

studium hry na housle u Leopolda Jansy


jiné pocty

medaile za umění a vědu od dánského krále (1852),
titul „houslistka královny Alexandry“ - manželky britského krále Eduarda VII. (1901)


dílo

zobrazit


poznámky

(encyklopedické heslo zpracovala PhDr. Michaela Kořistová, děkujeme)
osoby

Heinrich Wilhelm Ernst
Vinzenz Innfeld
učitel Adolf Zelníček
účinkovali spolu na koncertech


partneři

Frederik Vilhelm Ludvik Norman
sňatek: 27. 1. 1864, sv. Tomáš (manželé v letech 1864–1885, od roku 1869 spolu nežili) Charles Hallé
sňatek: 1888 (manželé v letech 1888–1895)

ulice

Petrov
bydliště Petrov 268 (číslo domu uvedeno v matrice v roce 1838)


související odkazy

mapa
matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 16944, Matrika narozených Brno - sv. Petr a Pavel (na dómě) 1820–1840, s. 404.


Los


Aktualizováno: 07. 07. 2022