Internetová encyklopedie dějin Brna

Vladimír Lhotský

  Ing. Vladimír Lhotský


  • * 26.6.1903 Řikovice u Přerova – † 13.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Bratislava, Valy 25B (doloženo v roce 1936)

   Brno:
   - Sadová 8
   - Malzgasse (Sladová) 16


  • vzdělání

   16. 6. 1921 maturita na reálce (z archivního pramenu nelze zjistit město),
   1921/1922 nastoupil ke studiu I. ročníku strojního a elektroinženýrství na ČVŠT v Brně se zaměřením na elektroinženýrství (I. státní závěrečnou zkoušku složil 19. 6. 1926; II. státní závěrečnou zkoušku složil 27. 6. 1929 a získal titul inženýr)

  • jiné pocty

   značka OK2LS s jeho jménem je v Síni slávy značky OK na WEBu ČRK


  • zaměstnání

   ředitelství pošt v Bratislavě,
   Kontrolní služba radiokomunikační v Brně (od roku 1938 vedoucí),
   technický komisař poštovního a telegrafního úřadu v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   radioamatér, koncesionář soukromé vysílací stanice, volací znak OK2LS, též OK1LS a OK3LS, ČAV (člen výboru ve funkci redaktora časopisu Krátké vlny).


  • poznámky

   Koncesi pro amatérské vysílání získal v roce 1934. Jeho vysílací zařízení bylo předem teoreticky propracované, profesionálně provedené a ve všech důležitých místech zapojení vybaveno měřicími přístroji. Stal se redaktorem časopisu Krátké vlny, do kterého psal technické články vysoké odborné úrovně. Zaměstnán byl na ředitelství pošt v Bratislavě, měl na starosti také rozhlasový vysílač „Bratislava 2“ na Feribě, dnešní Prievoz.
   V roce 1938 musel opustit Slovensko a vrátil se do Brna, kde opět pracoval jako technický komisař poštovního a telegrafního úřadu, měl na starosti Kontrolní službu radiokomunikační.
   Ing. Lhotský byl poprvé zatčen gestapem 30. 3. 1939, referát II A, jako důvod zatčení uvedeno „neodevzdání vysílače“. Vězněn v Brně v budově policejního ředitelství, odkud předán 14. 4. 1939 gestapu do věznice na Špilberku. Propuštěn byl na konci dubna 1939.
   V době popravy byl rozloučený. Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 15. 6. 1942.

   (Za doplnění informací pro naši encyklopedii děkujeme Ing. Ladislavovi (Lacovi) Polákovi.)


  • obrazy

   img17559.jpg img17480.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Alois Horký
   spolupracovníci v KSR Gustav Košulič
   spolupracovníci v KSR Svatopluk Krčma
   spolupracovníci v KSR, společně vězněni v roce 1939 na Špilberku v Brně Zdeněk Petr
   přítel


  • rodiče

   Anna Lhotská
   Lhotský


  • ulice

   Malzgasse (Sladová)
   bydliště v době popravy (dnes Sladová) Sadová
   bydliště doložené v roce 1938 (dnes Drobného)


  • osoba na objektech

   oběti okupace
   pamětní deska: Kounicova 26/01


  • události

   15. 6. 1942
   Zápis popravených v Brně 13. a 14. 6. 1942
   v protokolu uveden pod číslem 2343 j
   13. 6. 1942
   Popravy ve druhém stanném právu v Brně (sobota 13. června)
   jeden z popravených


  • autor

   Menš, Zuza


Aktualizováno: 09. 03. 2017

Staniční lístek Vladimíra Lhotského, OK1LS, z roku 1932, který tehdy působil v Ústí nad Labem. Pro naši encyklopedii poskytl pan Ladislav (Laco) Polák, děkujeme.