Ing. Vladimír Lhotský

* 26.6.1903 Řikovice (okres Přerov) – † 13.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 13. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Bratislava, Valy 25B (doloženo v roce 1936)

Brno:
- Sadová 8
- Malzgasse - Sladová dnes Sladová 16


vzdělání

16. 6. 1921 maturita na reálce (z archivního pramenu nelze zjistit město),
1921/1922 nastoupil ke studiu I. ročníku strojního a elektroinženýrství na ČVŠT v Brně se zaměřením na elektroinženýrství (I. státní závěrečnou zkoušku složil 19. 6. 1926; II. státní závěrečnou zkoušku složil 27. 6. 1929 a získal titul inženýr)


jiné pocty

značka OK2LS s jeho jménem je v Síni slávy značky OK na WEBu ČRK


zaměstnání

úředník ředitelství pošt v Bratislavě,
Kontrolní služba radiokomunikační v Brně (od roku 1938 vedoucí),
technický komisař poštovního a telegrafního úřadu v Brně


odborné a zájmové organizace

radioamatér, koncesionář soukromé vysílací stanice, volací znak OK2LS, též OK1LS a OK3LS, ČAV (člen výboru ve funkci redaktora časopisu Krátké vlny).


poznámky

Koncesi pro amatérské vysílání získal v roce 1934. Jeho vysílací zařízení bylo předem teoreticky propracované, profesionálně provedené a ve všech důležitých místech zapojení vybaveno měřicími přístroji. Stal se redaktorem časopisu Krátké vlny, do kterého psal technické články vysoké odborné úrovně. Zaměstnán byl na ředitelství pošt v Bratislavě, měl na starosti také rozhlasový vysílač „Bratislava 2“ na Feribě, dnešní Prievoz.
V roce 1938 musel opustit Slovensko a vrátil se do Brna, kde opět pracoval jako technický komisař poštovního a telegrafního úřadu, měl na starosti Kontrolní službu radiokomunikační.
Ing. Lhotský byl poprvé zatčen gestapem 30. 3. 1939, referát II A, jako důvod zatčení uvedeno „neodevzdání vysílače“. Vězněn v Brně v budově policejního ředitelství, odkud předán 14. 4. 1939 gestapu do věznice na Špilberku. Propuštěn byl na konci dubna 1939.
V době popravy byl „rozloučený jen dle československého práva“ (uvedeno v matrice zemřelých, podle ní byl ženatý -Menš). Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 15. 6. 1942, číslo kremace 5877.
(Za doplnění informací pro naši encyklopedii děkujeme Ing. Ladislavovi (Lacovi) Polákovi.)
osoby

Alois Horký
spolupracovníci v KSR Gustav Košulič
spolupracovníci v KSR Svatopluk Krčma
spolupracovníci v KSR, společně vězněni v roce 1939 na Špilberku v Brně Zdeněk Petr
přítelulice

Sadová
bydliště doložené v roce 1938 (dnes Drobného) Malzgasse (Sladová)
bydliště v době popravy (dnes Sladová)


osoba na objektech

oběti okupace
pamětní deska: Kounicova 26/01


události

15. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 13. a 14. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2343 j
13. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (sobota 13. června)
jeden z popravenýchMenš, Zuza


Aktualizováno: 03. 05. 2024