Bohumil Man

* 21.9.1906 Znojmo (okres Znojmo) – † 13.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 13. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Znojmo, Frauenplatz 1 (rodný dům),
Skalice (Slovensko),
Strážnice:
- Kovářská 454 (doloženo v roce 1939)
- Grůzka čp. 425 (v době úmrtí)


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pamětní desce obětí 2. světové války ve Strážnici


zaměstnání

bednářský mistr ve Strážnici (doloženo v roce 1930),
majitel bednářské dílny a nájemce pily ve Skalici,
obchodník ve Strážnici (v době úmrtí)


odborné a zájmové organizace

Sokol


poznámky

Po prvním sňatku žil ve Skalici na Slovensku, kde měl bednářskou dílnu a pronajatou pilu. Když vznikl tzv. Slovenský štát, spolu s dalšími moravskými živnostníky organizoval a financoval pomoc utečencům z protektorátu. Navázal spolu s četnickými strážmistry Janem Chalupou a Janem Prudíkem spolupráci s hodonínskou skupinou ON.
Za aktivní vystupování proti členům fašistické Hlinkovy gardy byl v červnu 1940 ze Skalice vypovězen a vrátil se do Strážnice, kde žil u rodičů. V organizování převaděčské činnosti pokračoval i nadále, dokonce převáděl i osobně. V lednu 1940 byl na Slovensku zadržen za nelegální překročení hranice, podařilo se mu v noci z 25. na 26. 1. 1940 z vězení uprchnout zpátky do Strážnice.
Ve své odbojové činnosti neustal, spolu s Čeňkem Demelem prováděli i sabotáže na tehdejším nádraží Strážnice-Přívoz (přeřezávání tlakových hadic železničních vagonů a sypání písku do cisteren).
V letech 1940–1941, kdy gestapo rozbilo první struktury Obrany národa, navázal spojení s tzv. Moravskou pětkou. Úzce spolupracoval s Aloisem Šeránkem. Na podzim 1941 byl krátce zadržen brněnským gestapem, znovu zatčen v únoru 1942. Vězněn byl v Brně v Kounicových kolejích, vyšetřován se skupinou Trumpeš, popraven dne 14.6.1942.
Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 15. 6. 1942, číslo kremace 5881.
Informace pro naši encyklopedii poskytla paní Marie Medková, děkujeme.
(Podobu příjmení uvádíme podle matriky narození -Menš.)


soubory ke staženíosoby

Jan Prudík
spolupráce v odboji Alois Šeránek
spolupráce v odboji Emil Šindelka
spolupráce v odboji


partneři

Alžběta Manová (Brožková)
sňatek: 18. 10. 1930, Strážnice (kostel sv. Martina); manželství rozloučeno krajským soudem v Bratislavě 14. 12. 1934
(první manželka)
Alžběta Manová (Vajčnerová)
sňatek: 30.11.1939, okresní úřad Hodonín
(druhá manželka)události

15. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 13. a 14. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2343 n
13. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (sobota 13. června)
jeden z popravenýchMenš


Aktualizováno: 06. 01. 2024