Jan Hrozek

* 14.10.1909 Křečkovice (dnes Vyškova) – † 14.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

stanným soudem v Brně odsouzen 14. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Křečkovice


vzdělání

1925–1929 obchodní akademie v Brně


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí světových válek v Křečkovicích


zaměstnání

po vykonání vojenské činné služby byl úředníkem Kontribučenské spořitelny ve Vyškově,
později úředníkem Moravské hypoteční banky v Brně


odborné a zájmové organizace

Sokol Vyškov


poznámky

Jako záložní důstojník letectva se za okupace zapojil do odboje, gestapem zatčen 14. ledna 1942. V době popravy byl svobodný. Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 15. 6. 1942.

Další informace, převzaté ze sborníku „Vyškovský Sokol vzpomíná svých mučedníků“ (uspořádal Jan Kupka, vydala TJ SOKOL ve Vyškově, vytiskla v roce 1946 Grafia, Knihtiskárna Jana Machálka, Vyškov na Moravě) doplnil pro naši encyklopedii pan Stanislav Batula, děkujeme.
osoba na objektech

oběti druhé světové války
pamětní deska: Rooseveltova 18/01


události

15. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 13. a 14. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2347 d
14. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (neděle 14. června)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 08. 05. 2016