Karel Zdráhal

* 10.9.1900 Brno – † 14.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Při studiu na brněnské obchodní akademii dosahoval výborných výsledků v odborných komerčních naukách. Zajímal se i o krásnou literaturu a historii.


příčina úmrtí

popraven


bydliště

vzdělání

reálka v Brně, Antonínská ulice,
Státní obchodní akademie v Brně (1918 maturita)


zaměstnání

účetní a později prokurista brněnské Pokladny pro dobytčí a masné trhy (zvané Masná pokladna)


odborné a zájmové organizace

jako funkcionář Spolku absolventů obchodní akademie v Brně se soustavně věnoval osvětové činnosti (pomáhal absolventům při získávání odpovídajících pracovních míst)


poznámky

Od roku 1939 zapojen v odbojové organizaci Obrana národa (udržování kontaktů se zahraničním odbojem, podpora rodin zatčených a popravených příslušníků odboje). Zatčen 2. 12. 1941, vězněn v Kounicových kolejích, kde byl 14. 6. 1942 popraven. Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 16. 6. 1942.pojmenované ulice

Zdráhalova (Černá Pole)
sourozenci

ulice

Quergasse (Příční)
rodný dům (dnes Příční) Pavla Strzemchy-Kirsche
bydliště (dnes ulice Trávníky)


události

15. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 13. a 14. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2347 h
14. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (neděle 14. června)
jeden z popravených


Menš, Jis


Aktualizováno: 25. 03. 2020