Jan Jelínek

* 13.4.1885 Zahrádka (okres Třebíč) – † 14.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

stanným soudem v Brně odsouzen 14. 6. 1942 pro přípravu zemězrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Zahrádka, čp. 13 (rodný dům),
Hrušovany nad Jevišovkou čp. 169 (doloženo v roce 1919),
Vítkovice, Radeckého čp. 22 (doloženo před rokem 1940),
Brno-Královo Pole, Bulgarische Gasse - Bulharská 130


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pamětní desce příslušníků četnictva, kteří zahynuli v letech 1918–1945, v Čelechovicích na Hané;
jeho jméno je uvedeno v tzv. „Slavíně policistů, četníků, příslušníku SNB a hasičů“ v Muzeu Policie ČR v Praze


zaměstnání

vrchní četnický strážmistr v Hrušovanech nad Jevišovkou (doloženo v roce 1919),
„četnický strážmistr - kapitán ve výslužbě“ (takto zapsáno v matrice úmrtí)


odborné a zájmové organizace

Sokol Brno-Královo Pole


poznámky

Zapojen v odboji v Obraně národa.
Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 15. 6. 1942, číslo kremace 5894.
partneři

Josefa Jelínková (Dočkalová, ovdovělá Novotná)
sňatek: 24. 6. 1919, Znojmo (kostel sv. Kříže)
ulice

Bulgarische Gasse - Bulharská
bydliště doložené od roku 1940 a v době popravy


události

15. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 13. a 14. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2347 i
14. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (neděle 14. června)
jeden z popravených


Menš, Kopin


Aktualizováno: 17. 05. 2022