Alois Nosál

* 8.8.1904 Podivín (okres Břeclav) – † 16.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 16. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Podivín čp. 11 (rodný dům), v době úmrtí čp. 589 (dnes Boženy Němcové)


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pamětní desce umučeným členům Sokola Podivín, dále na pamětní desce obětí druhé světové války v Hodoníně v budově polikliniky a na pomníku na tamním hřbitově


zaměstnání

účetní


odborné a zájmové organizace

Sokol Podivín (náčelník)


poznámky

V okrese Hodonín se úzce prolínala činnost odbojové organizace Obrana národa se sokolskou organizací Jindra. Jedním z velitelů Jindry (okrsek IV) byl Alois Nosál z Podivína. Zatčen 5. 5. 1942, vězněn v Brně v Kounicových kolejích, kde je zastihlo vyhlášení druhého stanného práva. Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 18. 6. 1942.

události

17. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 16. 6. a 15. 6. (dodatek) 1942
v protokolu uveden pod číslem 2373 ch
16. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (úterý 16. června)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 05. 09. 2022