PhDr. Vladimír Veselý

* 10.1.1914 Litovel (okres Olomouc) – † 16.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 16. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Moravské Budějovice čp. 673 (doloženo v roce 1940),
Jičín, Fügnerova 295 (v době úmrtí)


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pamětní desce obětí okupace v sokolovně v Moravských Budějovicích, dále v památníku v Hrabyni a na pamětní desce obětí okupace v gymnáziu v Zábřehu


zaměstnání

profesor, od září 1938 na gymnáziu v Moravských Budějovicích,
4. 9. 1941 odešel do Turnova


odborné a zájmové organizace

Sokol Moravské Budějovice (vynikající smečař v družstvu odbíjené)


poznámky

Gestapem zatčen poprvé v srpnu 1940 spolu s jiným pedagogem gymnázia, obviněni několika studenty z pronášení politických vtipů, zesměšňování německé armády atp. Znovu zatčen v únoru 1942 v souvislosti se zatýkáním v Moravských Budějovicích, převezen do Brna, kde vězněn v Kounicových kolejích.
Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 18. 6. 1942, číslo kremace 5920.události

17. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 16. 6. a 15. 6. (dodatek) 1942
v protokolu uveden pod číslem 2373 i
16. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (úterý 16. června)
jeden z popravenýchMenš


Aktualizováno: 06. 01. 2024