Jan Kořínek

* 16.11.1900 Litomyšl (okres Svitavy) – † 17.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

jako ročnímu dítěti mu zemřela maminka, vychovávala jej babička


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Litomyšl,
Ústí nad Orlicí (od roku 1906),
Třebíč, Janouškova 6


vzdělání

obecná škola v Ústí nad Orlicí,
vyučen obchodním příručím na živnostenské pokračovací škole


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939 in memoriam


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pamětní desce v Třebíči, věnované všem sokolským obětem, a na pomníku „Bubnující legionář“ v Ústí nad Orlicí (sochař Josef Mařatka)


zaměstnání

od roku 1928 obchodník v Třebíči, Karlovo náměstí (obchod se suknem, látkami, koberci, linoleem a záclonami)


odborné a zájmové organizace

Sokol (člen v Ústí nad Orlicí, náčelník Sokola v Třebíči)


poznámky

V roce 1918 bojoval na italské frontě, v roce 1919 se spolu s otcem účastnili bojů na Slovensku v sokolských praporech Stráže Svobody.
Ihned po obsazení ČSR nacisty se Jan Kořínek zapojil do odbojové činnosti, gestapem byl zatčen 15. 11. 1941. Po jeho popravě byl zabaven okupační mocí obchod a také byla zabavena většina majetku.
Zpopelněn v Krematoriu města Brna 19. 6. 1942.
(Životopisné údaje pro naši encyklopedii upřesnili a fotografie doplnili dne 19. 6. 2011 Dagmar a Jan Černí, děkujeme.)
partneři

Barbora Kořínková (Chudá)
sňatek: 1924, Ústí nad Orlicírodiče

události

18. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 17. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2398c
17. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (středa 17. června)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 25. 03. 2020