Richard Bäck

* 8.12.1888 Budišov (okres Třebíč) – † 17.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 17. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti k trestu smrti a zabavení veškerého majetku, poprava vykonána dehonestujícím způsobem, oběšením


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Budišov čp. 46


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí 1. a 2. světové války v Budišově


zaměstnání

obchodník v Budišově (do roku 1941, kdy mu byl z rasových důvodů obchod zabaven), později dělník


poznámky

spolu s dcerou Hanou nenastoupil do transportu v Třebíči, ukrýval se v Rudíkově, po vyhlášení stanného práva byl zatčen a popraven, zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 18. 6. 1942osoby

Antonín Novotný
Antonín Novotný mu pomáhal při ukrývání Josef Střecha
J. Střecha mu poskytl úkryt Ladislav Střecha
Ladislav Střecha věděl o úkrytu R. Bäcka
události

18. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 17. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2398j
17. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (středa 17. června)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 29. 05. 2022