Internetová encyklopedie dějin Brna

Vladimír Šural

  Vladimír Šural


  • * 15.4.1898 Olomouc – † 19.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   odsouzen stanným soudem v Brně 19. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku

  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Olomouc, Jungmannova 13


  • jiné pocty

   jeho jméno je uvedeno na pamětní desce v Olomouci, ulice 17. listopadu


  • zaměstnání

   dopravce, obchodník


  • poznámky

   „Milovník hudby, krásných knih, sběratel kreseb, obrazů a soch, nadšený pro všechno krásné a povznášející. Spoluorganizátor výstav a propagátor moderního umění, tichý, samotářský, fysicky slabý. /.../ Vzápětí stal se člověkem strašné přítomnosti.“ Takto charakterizován v nekrologu, který vyšel ke čtvrtému výročí jeho popravy.
   Vladimír Šural se zapojil do odbojového hnutí hned v prvních měsících okupace v odbojových organizacích ONPVVZ, pomáhal při zajišťování odchodů našich vlastenců do zahraničí, podpoře rodin zatčených, kolportáži časopisu „V boj“. Podílel se i na zpravodajských úkolech v Olomouci a okolí. Po zatčení generála Eliáše přestal bydlet ve svém bytě z obav před gestapem, jeho domovem se stal Sv. Kopeček, ale v odbojové práci pokračoval. Gestapem zatčen ve své kanceláři (datum zatčení zatím neznáme), vězněn v Olomouci v tzv. „garňáku“. Podařilo se mu propašovat motáky, v nich žádal, aby byli varováni jeho spolupracovníci Josef Řezníček, Karel SvobodaFrantišek Bartoš. Po atentátu na Heydricha převezen do Brna, kde byl popraven. Důvodem byla pomoc osobě, která se ukrývala. Zpopelněn v Krematoriu města Brna 20. 6. 1942.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   František Bartoš
   spolupráce v odboji Josef Řezníček
   spolupráce v odboji Karel Svoboda
   spolupráce v odboji


  • události

   20. 6. 1942
   Zápis popravených v Brně 19. 6. 1942
   v úmrtním protokolu uveden pod číslem 2420c
   19. 6. 1942
   Popravy ve druhém stanném právu v Brně (pátek 19. června)
   jeden z popravených


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 05. 04. 2020